TURZNICA, STARE JABŁONKI I ŻABI RÓG PODPISAŁY UMOWY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Wczoraj 21 maja zostały podpisane umowy z przedstawicielami 23 projektów w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Łączna kwota dofinansowania wynosi blisko 230 tys. zł.

Wśród beneficjentów programu znalazły się także sołectwa z naszego powiatu.

– Turznica (Gmina Ostróda) otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych na: Odtworzenie historycznie i kulturowo cennego terenu w Turznicy;

– Żabi Róg (Gmina Morąg) dostanie także 10  tysięcy na: „Zwiększenie atrakcyjności placu rekreacyjno – sportowego w Żabim Rogu poprzez budowę placu zabaw”;

– Stare Jabłonki (Gmina Ostróda) otrzymają odrobinę mniejszą kwotę – 9926,10 zł.  na: Doposażenie działki 325/4 w zestaw do Street workaut.

Dofinansowanie było przyznane gminie na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Projekty inwestycyjne mają na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

W ramach przedsięwzięcia wdrażane są różnorodne małe przedsięwzięcia począwszy od budowy siłowni zewnętrznych, poprzez estetyzację przestrzeni publicznej, po infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.

Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” realizowany jest od 2006 roku w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania na realizację 23 przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach zakwalifikowanych do programu odnowy wsi „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Społeczności będą wdrażały różnorodne małe przedsięwzięcia począwszy od budowy siłowni zewnętrznych, poprzez estetyzację przestrzeni publicznej, po infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *