TRZY SZKOŁY Z POWIATU OTRZYMAŁY CERTYFIKATY „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

29 listopada w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Jak już informowaliśmy tutaj, na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikaty następującym szkołom i placówkom z naszego powiatu:

  • Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu (Gmina Morąg)
  • Szkoła Podstawowa w Brzydowie (Gmina Ostróda)
  • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

O oprawę artystyczną wczorajszej uroczystości zadbali uczniowie z Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne, zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności ale również tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

Podczas uroczystości certyfikaty wręczyli wicewojewoda Sławomir Sadowski oraz wicekurator Wojciech Cybulski. Gratulując laureatom wicewojewoda podziękował wszystkim wyróżnionym dyrektorom zaangażowanym w zaszczepianie myśli patriotycznej

– Dziedzictwo to jest to wszystko co przed wieki prowadziło naród polski, społeczeństwo, to jest przede wszystkim – wiara, później pamięć. W pamięci mieści się wszystko – tradycja, tożsamość, wartości i wszystko co było istotne do tego, aby naród przetrwał. To również takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna, ale przede wszystkim młodzież, która udzielała się w okresie międzywojennym  –mówię tu na przykład o harcerzach. Wartości są fundamentem każdego państwa. Zadaniem szkoły jest wychowywać. To na Państwu i na nas wszystkich spoczywa obowiązek kultywowania pamięci o przeszłości, bo to czego nie mamy w pamięci, przestaje istnieć.

To już druga edycja certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. O to miano pretendowało 187 szkół i placówek. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał tytuł 75 szkołom/placówkom.

O certyfikat mogą ubiegać się przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Przyznawany jest na okres 3 lat. Po upływie tego czasu można ponownie ubiegać się o ten dokument.

UW Olsztyn/red

Post Author: Marzena Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *