ZUS POSZERZA FORMY WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Przedsiębiorcy z kilkudziesięciu branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie. Czytaj więcej o ZUS POSZERZA FORMY WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

OD MARCA PRACUJĄCY RENCIŚCI I EMERYCI MOGĄ DOROBIĆ WIĘCEJ DO SWOICH ŚWIADCZEŃ

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a dorabiają do swoich świadczeń muszą pilnować czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Kwoty, do których mogą bez konsekwencji dorobić wcześniejsi emeryci i renciści zmieniają się co trzy miesiące. Czytaj więcej o OD MARCA PRACUJĄCY RENCIŚCI I EMERYCI MOGĄ DOROBIĆ WIĘCEJ DO SWOICH ŚWIADCZEŃ

ZUS Ostróda

NA WIZYTĘ W ZUS MOŻESZ UMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE

Wybrany dzień oraz godzina, bez konieczności czekania. Przypominamy, że można przez telefon umówić się na wizytę w wybranej przez siebie placówce ZUS. Od 20 listopada, nasi klienci mogą telefonicznie umówić się na wizytę w wybranej przez siebie placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie z ekspertem Zakładu można zarezerwować w dogodnym dla siebie terminie oraz o wybranej godzinie. W tym celu każdy, oddział ZUS uruchomił specjalny numer telefonu. Czytaj więcej o NA WIZYTĘ W ZUS MOŻESZ UMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE

ZUS

ZUS WYSYŁA DEKLARACJE PIT ZA 2020 ROK. KOMU I DLACZEGO?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje będą wysyłane na przełomie stycznia i lutego.
Czytaj więcej o ZUS WYSYŁA DEKLARACJE PIT ZA 2020 ROK. KOMU I DLACZEGO?

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA STYCZNIA

Do 31 stycznia został przedłużony termin korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Tak jak wcześniej mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, gdy zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, czy szkołę, do której uczęszcza dziecko. Świadczenie przysługuje także rodzicom starszych dzieci, które mają orzeczoną niepełnosprawność, a placówka do której uczęszczają jest zamknięta z powodu COVID-19. Czytaj więcej o DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA STYCZNIA

ZUS

UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS ZA VII, VIII I IX 2020 ROKU

15 stycznia upływa termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Czytaj więcej o UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS ZA VII, VIII I IX 2020 ROKU

ZUS

OD POCZĄTKU 2021 ROKU MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ DO MAŁEGO ZUS PLUS

Od początku 2021 roku można zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Czytaj więcej o OD POCZĄTKU 2021 ROKU MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ DO MAŁEGO ZUS PLUS

JAKI ZASIŁEK CHOROBOWY PRZYSŁUGUJE PRACOWNIKOM MEDYCZNYM, STRAŻAKOM OCHOTNIKOM

Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych – zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni – mają prawo do 100% zasiłku chorobowego. Na podwyższony zasiłek mogą również liczyć strażacy ochotnicy. Prawo do 100% zasiłku będzie im przysługiwać, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych albo wykonywaniem zadań w ochotniczej straży pożarnej. Czytaj więcej o JAKI ZASIŁEK CHOROBOWY PRZYSŁUGUJE PRACOWNIKOM MEDYCZNYM, STRAŻAKOM OCHOTNIKOM

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.