ZUS

OD POCZĄTKU 2021 ROKU MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ DO MAŁEGO ZUS PLUS

Od początku 2021 roku można zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Czytaj więcej o OD POCZĄTKU 2021 ROKU MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ DO MAŁEGO ZUS PLUS

JAKI ZASIŁEK CHOROBOWY PRZYSŁUGUJE PRACOWNIKOM MEDYCZNYM, STRAŻAKOM OCHOTNIKOM

Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych – zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni – mają prawo do 100% zasiłku chorobowego. Na podwyższony zasiłek mogą również liczyć strażacy ochotnicy. Prawo do 100% zasiłku będzie im przysługiwać, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych albo wykonywaniem zadań w ochotniczej straży pożarnej. Czytaj więcej o JAKI ZASIŁEK CHOROBOWY PRZYSŁUGUJE PRACOWNIKOM MEDYCZNYM, STRAŻAKOM OCHOTNIKOM

OD 30 GRUDNIA MOŻNA WNIOSKOWAĆ O ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK

Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe to wsparcie dla branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować do ZUS już od 30 grudnia. Czytaj więcej o OD 30 GRUDNIA MOŻNA WNIOSKOWAĆ O ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK

ZUS Ostróda

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DO 24 GRUDNIA

Od 30 listopada do 24 grudnia to nowy okres obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, gdy zamknięto żłobek,  klub dziecięcy, przedszkole, czy szkołę, do której uczęszcza dziecko. Ze świadczenia mogą korzystać także medycy. Nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Czytaj więcej o DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DO 24 GRUDNIA

ZUS

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – KOMU PRZYSŁUGUJE

Od 9  do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać w kilku przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Czytaj więcej o DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – KOMU PRZYSŁUGUJE

ZUS

INFORMACJE O KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ SĄ JUŻ NA PUE ZUS

Płatnicy składek i ubezpieczeni mają już dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych. Czytaj więcej o INFORMACJE O KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ SĄ JUŻ NA PUE ZUS

ZUS SAM BĘDZIE POZYSKIWAĆ DANE O KWARANTANNIE I IZOLACJI DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Zakład będzie pozyskiwał takie dane automatycznie. Czytaj więcej o ZUS SAM BĘDZIE POZYSKIWAĆ DANE O KWARANTANNIE I IZOLACJI DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH

ZUS Ostróda

WYJAZDY DO SANATORIÓW WSTRZYMANE OD 24 PAŹDZIERNIKA DO ODWOŁANIA

Od 24 października 2020 r. do odwołania Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje czasowo wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym. Czytaj więcej o WYJAZDY DO SANATORIÓW WSTRZYMANE OD 24 PAŹDZIERNIKA DO ODWOŁANIA

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.