ZNAMY „OŚMIU WSPANIAŁYCH” W OSTRÓDZIE. JULIA BOGDAŃSKA REPREZENTANTKĄ OSTRÓDY W OGÓLNOPOLSKICH ELIMINACJACH

Pomoc drugiemu człowiekowi, wsparcie niesione ludziom w potrzebie, otwarcie się na potrzeby innych – to główne idee przyświecające Konkursowi Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu jest szczególnie ważne dzisiaj, w obliczu wielu wyzwań i nierówności. Konkurs pod egidą Fundacji „Świat na Tak” corocznie gromadzi utalentowaną […]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.