GM. OSTRÓDA: SZKOŁY W DURĄGU, PIETRZWAŁDZIE, IDZBARKU Z CERTYFIKATAMI AKTYWNI BŁĘKITNI, 2 Z TYTUŁEM MISTRZA

Woda to niezbędny element życia na Ziemi. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży ucząca szacunku do wody, która jest przecież dobrem wspólnym wszystkich ludzi. Gratulujemy więc trzem szkołom z Gminy Ostróda: w Durągu, Pietrzwałdzie i Idzbarku zdobytych certyfikatów Aktywni Błękitni oraz zdobycia tytułu Szkoła Przyjazna Wodzie.

Czytaj więcej o GM. OSTRÓDA: SZKOŁY W DURĄGU, PIETRZWAŁDZIE, IDZBARKU Z CERTYFIKATAMI AKTYWNI BŁĘKITNI, 2 Z TYTUŁEM MISTRZA

LAUREACI KONKURSU JĘZ. ANGIELSKIEGO: N. ANTCZAK, J. ŁYSKAWA, B. WRZESIŃSKI, J. ŻMIJEWSKA, M. KRAJEWSKI W GMINIE OSTRÓDA

6 czerwca 2022 roku odbył się II Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. Konkurs zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie objęty był patronatem Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z 7 szkół z terenu Gminy Ostróda. Trzyosobowa komisja konkursowa, w skład której wchodzili nauczyciele języka angielskiego, wyłoniła […]

MEDALE PREZYDENTA RP DLA PAŃSTWA SADOWSKICH Z TURZNICY ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Państwo Krystyna i Leon Sadowscy z Turznicy w Gminie Ostróda zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Czytaj więcej o MEDALE PREZYDENTA RP DLA PAŃSTWA SADOWSKICH Z TURZNICY ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

ZŁOTE GODY PAŃSTWA MARIANNY I TADEUSZA OLEKSIAK Z KAJKOWA

Państwo Marianna i Tadeusz Oleksiak z Kajkowa zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Czytaj więcej o ZŁOTE GODY PAŃSTWA MARIANNY I TADEUSZA OLEKSIAK Z KAJKOWA

GMINA OSTRÓDA PRZEKAZAŁA POMOC DLA POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH W UKRAINIE

Gmina Ostróda przekazała dary pomocy charytatywnej dla Towarzystwa Kultury Polskiej Oddział Mościska w Ukrainie w ramach wsparcia dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Zebrane dary dostarczył i przekazał osobiście Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, który na zaproszenie Towarzystwa uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Gmina przekazuje serdeczne podziękowania za wsparcie kolejnej już akcji pomocy […]

WESPRZYJ STRAŻAKÓW Z ORNOWA I ŚRODOWISKO ODDAJĄC ZUŻYTY ELEKTROSPRZĘT!

Strażacy ochotnicy z OSP KSRG Ornowo (Gmina Ostróda) zbierają zużyty elektrosprzęt. Dochód ze zbiórki chcą przeznaczyć na rozwój swojej jednostki.

Czytaj więcej o WESPRZYJ STRAŻAKÓW Z ORNOWA I ŚRODOWISKO ODDAJĄC ZUŻYTY ELEKTROSPRZĘT!

STRAŻACY Z OSP SMYKÓWKO (GM. OSTRÓDA) OTRZYMAJĄ NOWY SAMOCHÓD GAŚNICZY!

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Z-cą Naczelnika OSP Smykówko Dariuszem Wiktorowiczem odebrał promesę na środki finansowe przeznaczone na realizację zadania „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Smykówko”. Wartość zadania wyniesie 900 000,00 zł w tym: •Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 420 000,00 zł •Gmina Ostróda 430 000,00 zł •Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 50 000,00 […]

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym. Uczestnicy zawodów rywalizowali w dwóch etapach. Czytaj więcej o GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

AMARA EZEOBI, DOMINIKA OBRĘBSKA I JULIA ŻMIJEWSKA ZE SZKOŁY W SZYLDAKU FINALISTKAMI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

W szkole w Szyldaku mamy finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022.
Czytaj więcej o AMARA EZEOBI, DOMINIKA OBRĘBSKA I JULIA ŻMIJEWSKA ZE SZKOŁY W SZYLDAKU FINALISTKAMI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.