BIBLIOTEKI W SZKOŁACH W BRZYDOWIE, LIPOWIE, SAMBOROWIE I TYROWIE Z DOFINANSOWANIEM

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Ostróda otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wysokości 24 000 zł  na zakup nowości wydawniczych. Czytaj więcej o BIBLIOTEKI W SZKOŁACH W BRZYDOWIE, LIPOWIE, SAMBOROWIE I TYROWIE Z DOFINANSOWANIEM

DWIE ORGANIZACJE Z POWIATU OTRZYMAJĄ ŚRODKI Z WOJEWÓDZTWA NA PROFILAKTYKĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę nr 11/143/19/VI w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. Czytaj więcej o DWIE ORGANIZACJE Z POWIATU OTRZYMAJĄ ŚRODKI Z WOJEWÓDZTWA NA PROFILAKTYKĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA

RUSZYŁY DOFINANSOWANIA DO STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW I KOTÓW W OSTRÓDZIE

Już od początku stycznia mieszkańcy Ostródy mogą korzystać z dofinansowań do sterylizacji i kastracji psów oraz kotów. Czytaj więcej o RUSZYŁY DOFINANSOWANIA DO STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW I KOTÓW W OSTRÓDZIE

GMINA OSTRÓDA Z DOFINANSOWANIEM NA INFORMATYZACJĘ URZĘDU I WDROŻENIE NOWOCZESNYCH E-USŁUG

Ponad 23 miliony złotych unijnego dofinansowania trafi na przedsięwzięcia związane z cyfrowa dostępnością informacji sektora publicznego wraz z wysoką jakością e-usług publicznych.  Czytaj więcej o GMINA OSTRÓDA Z DOFINANSOWANIEM NA INFORMATYZACJĘ URZĘDU I WDROŻENIE NOWOCZESNYCH E-USŁUG

NOWO UTWORZONE PRZEDSZKOLE Z OSTRÓDY BĘDZIE MIAŁO 50 MIEJSC DLA DZIECI

12 mln zł to kwota dofinansowania 24 projektów związanych z zapewnieniem równego dostępy do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na Warmii i Mazurach. Czytaj więcej o NOWO UTWORZONE PRZEDSZKOLE Z OSTRÓDY BĘDZIE MIAŁO 50 MIEJSC DLA DZIECI

PROJEKTY GMIN: OSTRÓDA, MORĄG, MIŁAKOWO I DĄBRÓWNO Z DOFINANSOWANIEM Z PROW

16 umów na dofinansowanie projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało podpisanych 19 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Wśród beneficjentów programu są 4 gminy z naszego powiatu – Gmina Ostróda, Gmina Miłakowo, Gmina Morąg i Gmina Dąbrówno. Projekty zostaną zrealizowane w Lubajnach, Kalniku, Boguchwałach, Książniku, Miłakowie i w Dąbrównie Czytaj więcej o PROJEKTY GMIN: OSTRÓDA, MORĄG, MIŁAKOWO I DĄBRÓWNO Z DOFINANSOWANIEM Z PROW

MIŁOMŁYN I ŁUKTA Z DOFINANSOWANIEM W RAMACH GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zostały podpisane kolejne umowy na łączną kwotę ponad 48 mln zł w ramach RPO WiM na lata 2014-2020. Czytaj więcej o MIŁOMŁYN I ŁUKTA Z DOFINANSOWANIEM W RAMACH GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

SZKOŁA W DĄBRÓWNIE Z DOFINANSOWANIEM W KONKURSIE MINISTERSTWA EDUKACJI

257 szkołom i placówkom oświatowym przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Czytaj więcej o SZKOŁA W DĄBRÓWNIE Z DOFINANSOWANIEM W KONKURSIE MINISTERSTWA EDUKACJI

POWIAT OSTRÓDZKI OTRZYMA 2,4 MLN ZŁOTYCH NA PRZEBUDOWĘ DRÓG

Wojewoda Artur Chojecki podpisał ostatnie tegoroczne umowy na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie na przebudowę dróg otrzymały powiat ostródzki oraz gminy Purda, Pieniężno, Kowale Oleckie, Jedwabno, Janowiec Kościelny i Biskupiec w powiecie nowomiejskim. Czytaj więcej o POWIAT OSTRÓDZKI OTRZYMA 2,4 MLN ZŁOTYCH NA PRZEBUDOWĘ DRÓG

OSTRÓDA Z DOFINANSOWANIEM NA PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY

Gmina Miejska Ostróda na realizację projektu „Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie” otrzyma dofinansowanie w wysokości 986 539,06 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Czytaj więcej o OSTRÓDA Z DOFINANSOWANIEM NA PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.