SZKOŁY W TYROWIE I LIPOWIE Z CERTYFIKATAMI SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM

Dzieci z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Tyrowie oraz ze Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie w Gminie Ostróda brały udział w kampanii społecznościowej z okazji Dnia Białej Laski ,,Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie!”.

Główne cele kampanii to m.in. kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz zauważenie ich potrzeb i możliwości, przygotowanie dzieci do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Na zajęciach dzieci m. in. rozmawiały na temat znaczenia zmysłu wzroku oraz jak należy właściwie dbać o wzrok. Poznały historię powstania białej laski, jako atrybutu osoby niewidomej. Obejrzały krótki film pt: ,, Jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku,,.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi wiadomościami na temat funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, przyczynami inwalidztwa wzroku, sposobami poruszania się osób niewidomych oraz zasadami pisania pismem Braille’a.

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Tyrowie oraz Szkoła Podstawowa w Lipowie za udział w kampanii społecznej „Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie!” otrzymały certyfikaty.

Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *