STAROSTWO W OSTRÓDZIE DOSTOSUJE SWÓJ BUDYNEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Starostwo Powiatowe w Ostródzie mieści się budynku położonym na terenie byłej Jednostki Wojskowej. W budynku swoją siedzibę mają również Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Chcąc wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami korzystającym z urzędu niezbędnym jest wykonanie podjazdu na zewnątrz budynku dzięki któremu osoby te będą mogły samodzielnie załatwić sprawy w urzędzie.

Wyjściem naprzeciw temu problemowi było złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans w dostępie do instytucji użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zniwelowanie barier architektonicznych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego. Ponadto w ramach projektu zrealizowany będzie zakup oznaczeń i tabliczek w alfabecie Braille umieszczonych w ciągach komunikacyjnych, zakup pętli indukcyjnej do punktu obsługi dla osób niedosłyszących oraz montaż kontrastowych i strukturalnych nakładek na schody pozwalających swobodne poruszanie się osobom niedowidzącym.

Dzięki zastosowaniu powyższych udogodnień w zakresie architektonicznym i komunikacyjno – informacyjnym nastąpi zniwelowanie barier architektonicznych oraz barier dostępu dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami uzyskają możliwość swobodnego korzystania z usług urzędu. Podjazd powstanie głównie z myślą o osobach z niepełnosprawnością oraz osobach starszych mających problemy z poruszaniem się i matkach z dziećmi. Ułatwi to dostęp nie tylko do Starostwa, ale też do innych instytucji zlokalizowanych w tym budynku. Montaż wszystkich wspominanych powyżej udogodnień w budynku sprawi, że urząd stanie się przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki realizacji wskazanych we wniosku działań urząd w większym stopniu stanie się dostępny, przestanie być miejsce, które osoby ze szczególnymi potrzebami traktują jako zło konieczne, a tym samym pozwoli na prowadzenie w dalszym ciągu działań zmierzających do całkowitej dostępności.

Realizacja zaplanowanych działań przewidziana jest na I/II kwartał 2023 r.

Całkowita wartość inwestycji to 302 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wynosi 250 000,00 zł.

Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *