ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W EKONOMIKU

Kontynuując tradycję szkoły, 26 listopada 2018 uczniowie klas pierwszych Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi. Ślubowanie złożone na sztandar szkoły przyjął dyrektor Henryk Rybacki.

Uroczystość składała się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiciele uczniów Technikum, w imieniu całego zespołu klasowego, ślubowali na sztandar szkoły. Z kolei uczniowie Liceum ogólnokształcącego oprócz ślubowania byli również pasowani na uczniów klas mundurowych. Ceremonię ślubowania zaszczycili m. in. Wicestarosta Ostródzki, zastępca dyrektora Biura do Spraw Proobronnych MON, przedstawiciel Kuratora Oświaty oraz przedstawiciele służb mundurowych, z którymi szkoła współpracuje. Wielką radość i honor sprawili swoją obecnością rodzice uczniów klas pierwszych.

Pisemne gratulacje złożyli Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej, płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek – Rektor i Komendant Wojskowej Akademii Technicznej oraz płk Mirosław Bryś – dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Powodem, dla którego wśród zgromadzonych gości pojawiło się tak wielu przedstawicieli służb mundurowych, jest prowadzenie przez szkołę liceum ogólnokształcącego o profilach wojskowym
i policyjnym. Jest to ju
ż 9. rocznik uczniów kształcących się w klasach o tych profilach. Na tegorocznej uroczystości szczególnie dużo miejsca poświęcono klasom wojskowym.

Klasy wojskowe objęte są, przez Ministerstwo Obrony Narodowej, pilotażowym programem wpierania szkół prowadzących „Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Takie wyróżnienie spotkało tylko 52. szkoły z całej Polski w pierwszej edycji programu, a w drugiej edycji dołączyło ich jeszcze 47.

Zgodnie z założeniami szkoły uczestniczące w programie otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa. Absolwenci szkół-ochotnicy z obu edycji programu, po jego ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i zasili rezerwy osobowe SZ RP. Dla młodzieży resort zapewni również ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej. Absolwenci takich szkół będą też mieli m.in. pierwszeństwo w naborze na studia wyższe o profilu wojskowym.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych zbiegła się z nadaniem klasie wojskowej, jako pierwszej w Polsce, proporca. Za patronkę uczniowie obrali Danutę Siedzikównę ps. Inka – bohaterską sanitariuszkę żołnierzy wyklętych. Matką chrzestną tego symbolu została Magdalena Rochnowska – zastępca dyrektora Biura do Spraw Proobronnych MON.

Mamy nadzieję, że poprzez edukację i wpajanie dobrych zasad i wzorów, wychowamy odpowiedzialną młodzież gotową na wyzwania współczesnego świata.

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *