RADNY GMINY GRUNWALD DOSTAŁ LIST Z WŁASNYM NEKROLOGIEM. GŁUPI ŻART CZY POGRÓŻKA?

Ryszard Bala, pełniący m. in. funkcję Radnego Gminy Grunwald w pierwszym tygodniu marca otrzymał niezwykłą przesyłkę. Do jego skrzynki pocztowej trafiła koperta z jego imieniem, nazwiskiem i adresem. List został nadesłany Pocztą Polską, z naklejonym znaczkiem pocztowym. Jakież było zdziwienie radnego, gdy w środku znalazł list, a właściwie… swój własny nekrolog z napisem u dołu kartki – pierwsze ostrzeżenie.

Po jakimś czasie Ryszard Bala zdecydował się upublicznić ten fakt. Zapytaliśmy go, dlaczego zdecydował się upublicznić tę informację dopiero po pewnym czasie od otrzymania tej niezwykłej przesyłki. Jak powiedział:

Nie chciałem wcześniej niczego mówić przed rozmową z organami ścigania – mówi Ryszard Bala. Sprawa została zgłoszona do prokuratury w Ostródzie i trwa postępowanie. Dopiero, gdy zostałem przesłuchany, zdecydowałem się ujawnić ten fakt.

Uważam, że rozmowa publiczna na temat takich metod zjednywania sobie przychylności czy też zrażania swoich wrogów jest jak najbardziej potrzebna i uzasadniona. Jestem za tym, by do świadomości ludzi dotarł taki przekaz o tym, jak postępuje brutalizacja życia społecznego. Budowanie murów, okopów, antagonizowanie ludzi, nastawianie ich wrogo do siebie w końcu przynosi takie efekty.

Nakręcanie wzajemnej niechęci i nienawiści prowadzi do takich zachowań i może się źle skończyć. Na razie to zostało skierowane do mnie, ale nie jest powiedziane, że za chwilę ktoś inny nie dostanie podobnego listu.

Dopóki sprawa prowadzona jest przez prokuraturę, Ryszard Bala nie chce mówić o swoich podejrzeniach co do ewentualnych sprawców. Mimo to uważa, że cała sytuacja wynika z jego działalności publicznej.

Tak o tym mówi:

– Odbieram to jako jednoznaczny sygnał, że w swojej działalności publicznej nie wszystkim podobają się kierunki, w jakich działam. Prywatnie nie sądzę, żebym miał jakiś wrogów, którzy posunęliby się do takiego zachowania – raczej wynika to z mojej działalności publicznej. Ponieważ sprawa została zgłoszona przeze mnie organom ścigania, te organy dokonają gruntownej analizy tego, co zostało ujawnione i dołożą staranności w wykrywaniu tej sprawy.

Chciałbym jeszcze dodać, że w czerwcu były telefony i sms-y wykonywane z jednego numeru telefonu w kierunku innych radnych – ta sprawa też została zgłoszona do prokuratury. Teraz po wielu miesiącach śledztwa, w dniu 31.03.2021 r Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia. (W uzasadnieniu stwierdzono, że w świetle zgromadzonego materiału bezsporne jest, że doszło do popełnienie przestępstwa na szkodę pokrzywdzonych, jednak postępowanie należało umorzyć wobec niewykrycia sprawcy – przyp. red.)

Wykrycie kogoś, kto wysyła sms-a albo dzwoni z pogróżkami jest trudne, ale myślę, że jakieś działania trzeba podejmować, bo brak reakcji z naszej strony tylko rozzuchwali wykonawców. Trzeba dążyć do tego żeby to wykryć i ukarać tych, którzy takich rzeczy się dopuszczają.

Wójt Gminy Grunwald Adam Szczepkowski wydał na swoim fanpagu w mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie w sprawie zdarzenia związanego z korespondencją, którą otrzymał Ryszard Bala, potępiając takie działania.

W odniesieniu do treści wpisu umieszczonego przez Pana Radnego Ryszarda Balę na Facebooku, w którym poinformował, iż otrzymał korespondencję zawierającą m. in. nekrolog z jego imieniem i nazwiskiem, pragnę w imieniu własnym jak i w imieniu całego Urzędu Gminy Grunwald stanowczo potępić takie działania. Przestrzegam, aby nie obarczać winą nikogo dopóki nie wyjaśnią tego organy ścigania – czytamy na fanpagu Adam Szczepkowski – Wójt Gminy Grunwald

W dalszym ciągu trwa dochodzenie w tej sprawie. Jednak bez względu na to czy makabryczny list, który otrzymał Radny Ryszard Bala był tylko głupim żartem czy realną pogróżką, takie sytuacje nie wnoszą nic dobrego w nasze życie społeczne i nie powinny się zdarzać. Autorowi listu nie przynosi on chluby.

Post Author: redakcja

1 thought on “RADNY GMINY GRUNWALD DOSTAŁ LIST Z WŁASNYM NEKROLOGIEM. GŁUPI ŻART CZY POGRÓŻKA?

    Kamil Sadowski

    (15 kwietnia 2021 - 21:10)

    Jest tylko jeden kretyn w okolicy, któremu towarzyszy pewna kretynka. IQ obydwojga na poziomie stada baranów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *