GMINA GRUNWALD: PROTEST MIESZKAŃCÓW PRZECIWKO BUDOWIE OLBRZYMIEJ FERMY DROBIU

W Gminie Grunwald między Mielnem, a Pawłowem planowana jest budowa olbrzymiej fermy drobiu. Protestują przeciwko temu mieszkańcy miejscowości w okolicach, których ma ona powstać. Są to: Mielno, Pawłowo, Dębowa Góra i Nowa Wieś Ostródzka.

W Pawłowie zebranie mieszkańców w tej sprawie odbyło się w dniu 11 lutego, a w Mielnie 16 lutego.

Jak informuje Ryszard Bala w obu zebraniach licznie uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przybyli na zebranie do Mielna nie mogli pomieścić się w małej sali sportowej w Szkole Podstawowej. W spotkaniu uczestniczyli także: Wójt Gminy Grunwald Adam Szczepkowski, sołtysi sąsiednich sołectw Nowej Wsi Ostródzkiej i Pawłowa, radni samorządu powiatowego oraz gminy Olsztynek i Grunwald, przedstawiciele różnych podmiotów i organizacji zawodowych.

Zebranie prowadził sołtys Mielna Karol Duda. Dyskusja dotyczyła głównie zagrożeń wynikających z lokalizacji dużej fermy drobiu w pobliżu zabudowań oraz wpływu emisji czynników biochemicznych na siedziby ludzi i środowisko naturalne.

Bardzo aktywnie w dyskusji uczestniczyli mieszkańcy rejonów, w których wcześniej podejmowane były próby budowy podobnych ferm. Chodzi głównie o Platyny i Kunki. Ich doświadczenia przekazane mieszkańcom Mielna z pewnością pomogą skuteczniej przeciwstawić się tej inwestycji. Bardzo ważną społecznie sprawą są deklaracje pomocy i wsparcia ze strony osób posiadający wiedzę fachową i doświadczenie w walce przeciwko uciążliwym instalacjom. Zaangażowanie i wsparcie deklarują również mieszkańcy innych miejscowości gminy.

Mieszkańcy jednoczą się, aby ochronić siebie i środowisko naturalne przed negatywnymi skutkami jakie może przynieść działalność dużej fermy kurzej na ich terenie.

Zebranie pokazało również Wójtowi Gminy Grunwald, jakie są społeczne oczekiwania i w jakim kierunku powinny zmierzać jego działania, gdyż wójt – jako pierwsza instancja – będzie podejmował decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Zebranie podjęło dwie uchwały: w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy Grunwald o wydanie odmownej decyzji środowiskowej oraz w sprawie wprowadzenia w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego ograniczeń eliminujących możliwość budowy wielkopowierzchniowych ferm hodowlanych.

Osoby, które chciałyby dołączyć do protestu, mogą wypełnić i podpisać wnioski, których druki mogą znaleźć tutaj: http://wyborygrunwald.pl/. Wypełnione wnioski można przekazać do sołtysa lub radnego w Mielnie lub bezpośrednio do Urzędu Gminy w Gierzwałdzie. Na składanie wniosków pozostało niewiele czasu.

Więcej informacji na temat budowy fermy drobiu możecie znaleźć tu: Sołectwo Mielno

Tekst: red.\Ryszard Bala

Źródło: Sołectwo Mielno

Post Author: Marzena Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *