POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA W KP PSP W OSTRÓDZIE

Dziś, w piątek 14 maja strażacy z Powiatu Ostródzkiego z udziałem wielu gości obchodzili swoje święto. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godz. 12:00.

Nie zabrakło gości

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka odbyły się na placu przed Komendą Powiatową Państwowej  Straży Pożarnej w Ostródzie. Na uroczystość przybyli m.in. wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Powiatu Ostródzkiego ze starostą Andrzejem Wiczkowskim na czele, samorządowcy – burmistrzowie i wójtowie z gmin naszego powiatu, przedstawiciele duchowieństwa, Ochotniczych Straży Pożarnych, Solidarności, policji, wojska, nadleśnictw z powiatu, PZOZ w Ostródzie, KOWR i wielu innych gości, z rodzinami strażaków na czele.

Podsumowanie trudnego roku, ale i radosnego roku

Po zdaniu meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt Grzegorza Różańskiego i wciągnięciu przy dzwiękach hymnu biało-czerwonej na maszt, ubiegły rok podsumował komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, st. bryg. Tomasz Ostrowski. Jak powiedział, miniony rok był trudny, ale też pełen radości. Wspomniał o nowej drabinie mechanicznej, która została zakupiona za ponad 2 mln zł dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Spójności Ochrony Środowiska. Wóz bojowy z drabiną trafił do KP PSP w Ostródzie w marcu tego roku. Jest już ona w podziale podziale bojowym jednostki, ale dziś została oficjalnie przekazana i poświęcona. Także 5 jednostek OSP – z Marwałdu, Dylewa, Samborowa, Małdyt i Ostródy otrzymało fabrycznie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Stało się to dzięki wsparciu m. in. z MSWiA, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i lokalnym samorządom.

Ślubowania, awanse, nagrody

Komendant podziękował wszystkim dobroczyńcom za wsparcie i pomoc, a także ostródzkim strażakom za profesjonalizm, właściwe podejście do obowiązków i trud codziennej służby.
Podczas zbiórki ślubowanie na sztandar komendy złożyło dwóch nowych strażaków – Szymon Liberacki i Szymon Wiszniewski.
Wicewojewoda warmińsko-mazurski oraz zastępca komendanta wojewódzkiego PSP Adam Jastrzębski wręczyli akt nadania i przekazali kluczyki do nowego samochodu z drabiną mechaniczną komendantowi powiatowemu PSP w Ostródzie st. bryg. Tomaszowi Ostrowskiemu i kierowcy st. ogn. Pawłowi Jakusikowi. Samochód poświęcili ks. dziekan Roman Wiśniowiecki i ks. Stanisław Marczak.
Podczas zbiórki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostały wprowadzone kolejne 2 jednostki z naszego powiatu: Ochotnicza Straż Pożarna w Marwałdzie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowie.
Nie zabrakło też awansów i wyróżnień dla wielu strażaków z ostródzkiej jednostki (listę nagrodzonych i awansowanych przedstawimy później), a także wielu życzeń i podziękowań przybyłych gości.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *