POWIAT: PONAD 7 MILIONÓW ZŁ NA PROJEKTY W SZKOŁACH ZAWODOWYCH

Powiat Ostródzki otrzymał ponad 7 milionów złotych dofinansowania na realizację kolejnych projektów w szkołach zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

W dniu 31 lipca 2018 roku przedstawiciele Zarządu Powiatu Ostródzkiego – Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta, Pan Jan Kacprzyk – Członek Zarządu oraz Pani Bożena Szewczyk – Skarbnik Powiatu, podpisali umowy o dofinansowanie na realizację czterech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Olsztynie w Centrum Wdrażania i Promocji Inwestycji z przedstawicielami Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa oraz Pana Mirona Sycza – Wicemarszałka.
Projekty, na realizację których otrzymano dofinansowanie, mają na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w określonych zawodach, zakładając ścisłą współpracę ze środowiskiem lokalnych przedsiębiorców. Całkowita wartość projektów to 8 004 458,72 zł, w tym dofinansowanie 7 202 323,15 zł.
Projekty zostaną zrealizowane w czterech szkołach zawodowych powiatu ostródzkiego w Morągu i w Ostródzie tj.
– w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie zostanie zrealizowany projekt „Technik budowy jednostek pływających” w wyniku którego utworzony zostanie nowy zawód odpowiadający zapotrzebowaniu regionalnego rynku pracy. Wartość projektu 412 690,86 zł w tym 371 420,86 kwoty dofinansowania;
– w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Morągu będzie realizowany projekt „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”, którego celem jest wzrost jakości kształcenia poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy m. in. poprzez doposażenie pracowni dla technika żywienia i usług gastronomicznych oraz technika technologii drewna. Wartość projektu 2 389 448,65 zł w tym 2 150 503,75 kwoty dofinansowania;
– w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie będzie miała miejsce realizacja projektu „Technik mechanik – powrót do jakości”, który ma na celu modernizację następujących pracowni ćwiczeń praktycznych w warsztatach szkolnych: pracownię obróbki ręcznej, mechanicznej, obróbki spajania, pracownię metrologii, naprawy maszyn i urządzeń oraz pracownię obrabiarek CNC. Modernizacja pracowni umożliwi kształcenie w wielu zawodach pokrewnych, które są aktualnie poszukiwane na lokalnym rynku pracy tj. ślusarz, szkutnik, monter maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator obrabiarek skrawających. Wartość projektu 1 388 587,27 zł w tym 1 249 728,54 kwoty dofinansowania;
– w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie zostanie zrealizowany projekt „Akademia agrobiznesu”, który zakłada zmodernizowanie metod i treści kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy w zawodzie technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik. Wartość projektu 3 813 731,94 zł w tym 3 430 670,00 kwoty dofinansowania.
Realizacja w/w projektów to kolejny etap procesu modernizacji kształcenia w szkołach zawodowych powiatu ostródzkiego.
Źródło informacji: Wydział Rozwoju Lokalnego, Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *