NIETYPOWE ZAMÓWIENIE POWIATU – ZNISZCZENIE TAMY UTWORZONEJ PRZEZ BOBRY

Powiat Ostródzki zaprasza do złożenia ofert cenowej na dość oryginalny przedmiot zamówienia. 

Otóż zamówienie dotyczy realizacji usługi polegającej na zniszczeniu 1 tamy utworzonej przez bobry europejskie na rowie melioracyjnym, w obrębie miejscowości Mostkowo w gminie Łukta, stanowiącym nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną według ewidencji gruntów i   budynków jako działka nr 225/2 o  pow. 0,21 ha.

Zakres prac obejmuje całkowitą rozbiórkę tamy bobrowej, wykonaną ręcznie bądź mechanicznie  wraz z   uprzątnięciem materiału pochodzącego z resztek rozebranej tamy.

Zamówienie obejmuje całość robocizny, materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania ww. prac.

Jako, że bóbr jest zwierzęciem chronionym, zadanie musi być wykonane zgodnie z zaleceniami Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Normalnie niszczenie tam jest zakazane, jednak w tym przypadku Powiat uzyskał zgodę.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 15 marca 2019 r. do dnia 10 kwietnia 2019 r.

Post Author: Łukasz Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *