PODPISANO POROZUMIENIE W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA WARMII I MAZURACH

W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, które zostało zawarte pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie a Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie.

W wydarzeniu udział wziął Wojewoda Warminsko-Mazurski Artur Chojecki, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Roczniak oraz Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie Dariusz Barton.

Porozumienie ma na celu zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym znajdującym się na terenach będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i jednostek jej podległych oraz stworzenie podstawy do współdziałania pomiędzy służbami konserwatorskimi a jednostkami podległymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Współpraca pomiędzy Stronami Porozumienia będzie w szczególności polegać na:

  • ochronie dziedzictwa kulturowego na terenach będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i jednostek jej podległych, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • edukacji w zakresie prawidłowych postaw względem dziedzictwa kulturowego;
  • promocji zasobów dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terenach będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i jednostek jej podległych i ich ochrony;
  • rozpoznaniu zasobu zabytkowego na terenach będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i jednostek jej podległych.

UW Olsztyn

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *