PODARUJ CZUJKĘ NA ŚWIĘTA – PREZENT WART TYLE CO ŻYCIE!!!

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie zachęcają mieszkańców naszego powiatu do zakupu czujek, które mogą uratować zdrowie i życie naszych bliskich.

CZUJKI TLENKU WĘGLA (CZADU)

W każdym domu i mieszkaniu, gdzie znajduje się piecyk gazowy czy też inny piec, np. centralnego ogrzewania powinna znajdować się czujka, która w momencie wystąpienia realnego zagrożenia gazowymi produktami spalania(w tym tlenku węgla), poinformuje nas w charakterystyczny i głośny sposób o zaistniałym niebezpieczeństwie.

Niepożądana emisja tlenku węgla do pomieszczeń jest powodowana przez niewłaściwe działanie przewodów kominowych, zarówno wentylacyjnych jak i dymowych (np. zbytnie zanieczyszczenie przewodów czy ich nieszczelność). Brak ich konserwacji, w tym czyszczenia,  wady konstrukcyjne oraz niedostosowanie istniejących systemów wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi (w trakcie wymiany starych okien i drzwi na nowe likwidujemy możliwość naturalnej wentylacji pomieszczeń)stwarza ryzyko nagromadzenia się w lokalu zbyt dużej ilości tlenku węgla – aż do osiągnięcia stężenia powodującego śmierć!

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku – nie sposób wykryć jego obecności bez odpowiednich urządzeń. Czujka czadu ratuje życie, informując nas o wzroście stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach, które użytkujemy. Bez niej nie mamy szans w walce z „cichym zabójcą” (czadem) !

CZUJKI DYMU

Tlenek węgla to nie jedyny zabójca spośród produktów spalania. Wszędzie, gdzie znajdują się materiały palne, nie można wykluczyć powstania pożaru. W dzisiejszych czasach niebezpieczeństwo szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru wzrosło ogromnie – wszechobecne tworzywa sztuczne, wykorzystywane do produkcji mebli czy elementów wystroju wnętrz, ulegają spalaniu znacznie szybciej niż niegdyś dominujące materiały pochodzenia naturalnego. Dodatkowo w czasie rozkładu termicznego emitują znaczne ilości dymu, który jest główną przyczyną śmierci w wyniku pożaru. O ile w ciągu dnia, podczas normalnego funkcjonowania, jesteśmy wstanie wyczuć dym, w nocy nie jest to prawdopodobne i może prowadzić do tragedii. Czujka dymu daje nam szansę –głośnym dźwiękiem informuje o powstaniu pożaru, oferując możliwość szybkiego zareagowania na powstałe zagrożenie: ugaszenie pożaru w zarodku i skuteczną ewakuację.

CZUJKA – PREZENT WART TYLE CO ŻYCIE

Pragniemy jako strażacy dotrzeć do świadomości jak największej liczby osób. Zwłaszcza w przedświątecznym okresie, kiedy planujemy prezenty dla naszych najbliższych, spróbujmy rozważyć, czy ktoś w naszym otoczeniu nie potrzebuje czujki dymu i tlenku węgla. Być może od lat członkowie naszych rodzin czy znajomi żyją bez odpowiednich zabezpieczeń w postaci prostych urządzeń pomiarowych. Czujkę wykrywająca dym czy tlenek węgla (lub oba czynniki jednocześnie) można kupić już od kilkudziesięciu złotych – czy nie jest to cena warta uratowania ludzkiego życia ?…

Poniżej ważne informacje z ogólnopolskiej kapani ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 ze zm.), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 • cztery razy w roku –od pieców i kominków(i innych palenisk) opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem);
 • dwa razy w roku –od pieców (i innych palenisk) opalanych paliwem ciekłym i gazowym;
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej – od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych;

Ponadto:

 • co najmniej raz w roku usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych (jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych).

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY! Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji – nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
 6. Zakup czujkę dymu i tlenku węgla, zwiększając bezpieczeństwo swoje i najbliższych.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspiesz ona czynność serca – mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W powyższej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w mieszkaniach i domach w Polsce powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób !
 • Tlenek węgla to trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym i potrzebującym pomocy strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *