ZWIĄZKI ZAPOWIADAJĄ PIKIETĘ, A RADA MIASTA ZWOŁUJE SESJĘ NADZWYCZAJNĄ W SPRAWIE KOMUNIKACJI

Od dłuższego czasu mieszkańców Ostródy oraz Gminy Wiejskiej Ostróda elektryzuje temat braku porozumienia w sprawie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ostróda. Jak się wydaje cierpliwość tych, których życie codzienne uległo poważnym utrudnieniom wyczerpuje się.

W związku z tym Związki Zawodowe działające w Animex Morliny: OM NSZZ „Solidarność” oraz MNSZZ Morliny OPZZ organizują we wtorek 8 października pikietę dla pracowników zakładu oraz dla mieszkańców miasta i gminy w sprawie braku komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ostróda.

Pikieta planowana jest na godz. 13:30 pod Urzędem Gminy przy ul. Jana III Sobieskiego. Następnie przejdzie pod Urząd Miasta przy ul. Mickiewicza 24 by tam głośno wyrazić swoje niezadowolenie z powodu braku komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ostróda.

Jak piszą organizatorzy:

Żądamy jej przywrócenia w dotychczasowym formacie i terminach. Żądamy od Panów Burmistrza i Wójta natychmiastowego porozumienia w tej sprawie a radnych miejskich o konkretne poparcie naszych postulatów. To nasz podstawowe prawa a wasze obowiązki.

Z kolei Radni zwołali na czwartek 3 października o godz. 8:30 XVII Sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia przez nią stanowiska  porozumienia z Gminą Wiejską Ostróda  dotyczącego świadczenie usług  komunikacji publicznej oraz podjęcia uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Ostróda w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Źródło: NSZZ „Solidarność” Animex-Morliny, BIP

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *