PIERWSZA SESJA NOWEJ RADY GMINY DĄBRÓWNO

21 listopada 2018 r. w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Dąbrówno.

Na sesji obecny był wybrany w wyborach 4 listopada 2018 r. Wójt Piotr Zwaliński oraz wybrani w dniu 21 października 2018 r. Radni. Na sali zgromadzili się także sołtysi i mieszkańcy Gminy.

Obrady zainaugurował, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, najstarszy radny obecny na sesji, Andrzej Boczek, który prowadził sesję do czasu wyboru przewodniczącego Rady. Wójtowi i Radnym wręczono zaświadczenia o wyborze.

Następnie złożyli oni uroczyste ślubowanie, tym samym rozpoczynając sprawowanie mandatu. Rada wybrała ze swojego grona Przewodniczącego, którym został Kamil Ruciński. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rada powierzyła Jolancie Wiśniewskiej.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym Rada będzie sprawowała swoją kadencję przez okres 5 lat. Jej obrady będą każdorazowo transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrady Rady będą również udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem link.

Kolejna sesja Rady odbędzie się 30 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w Gminny Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie.

Źródło: Gmina Dąbrówno

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *