PIĘKNY JUBILEUSZ PAŃSTWA SOKOŁOWSKICH Z DURĄGA I WARWAS Z NOWEGO SIEDLISKA

Państwo Janina i Ryszard Sokołowscy z Durąga oraz Państwo Halina i Jan Warwas z Nowego Siedliska zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. Były życzenia, gratulacje, upominki.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *