PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA W OSTRÓDZIE OTRZYMAŁA NOWOCZESNY WÓZ PATROLOWY

Coraz lepsze warunki do walki z kłusownictwem na jeziorach mają pracownicy Państwowej Straży Rybackiej na Warmii i Mazurach. Do pięciu posterunków trafiło już pięć nowoczesnych wozów patrolowych, z których jeden otrzymała Państwowa Straż Rybacka w Ostródzie.

To efekt podpisanej latem tego roku umowy między olsztyńskim oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Państwową Strażą Rybacką o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Doposażenie Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym”. Projekt został zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”, w ramach Priorytetu 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.040.000 zł. Ze środków tych zakupiono 5 specjalistycznych samochodów terenowych, z wyposażeniem dodatkowym, niezbędnym do wykonywania zadań w trudnych warunkach terenowych oraz 10 lornetek termowizyjnych dalekiego zasięgu z rejestratorem cyfrowym, do prowadzenia działań przede wszystkim nocą lub w warunkach złej widoczności.

Ostatnia Toyota Hilux została przekazana w Ostródzie. Kluczyki do samochodu wręczył wicewojewoda Sławomir Sadowski. Jak poinformował komendant wojewódzki PSR Szczepan Worobiej, również w Ostródzie powstanie nowy posterunek tej formacji. Do tej pory wody powiatu ostródzkiego patrolowała straż rybacka z Nowego Miasta Lubawskiego, jednak dosyć oddalonego. Jak powiedział komendant Straży Rybackiej w Ostródzie najwięcej kłusowników zatrzymuje się na Jezioraku, w Iławie. Nowe nabytki na pewno poprawią skuteczność walki z nimi.

Z nowoczesnych aut korzystać będą także posterunki w Rucianem-Nidzie, Ełku i w Pasymiu . Na Warmii i Mazurach pracuje 40 strażników rybackich.

Źródło: UW Olsztyn

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *