OTWARTO MAZURSKĄ PĘTLĘ ROWEROWĄ O DŁUGOŚCI 300 KILOMETRÓW

MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA JEST NOWYM PRODUKTEM TURYSTYCZNYM I PRZYKŁADEM WSPÓŁPRACY PONAD 20 PARTNERÓW.  TO TRASA WYNOSZĄCA 300 KM WOKÓŁ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH.

W uroczystościach otwarcia nowego rowerowego szlaku, które odbyły się 2 czerwca 2023 roku, samorząd województwa reprezentowała Jolanta Piotrowska.

W jej ramach wytyczono i przygotowano trasę rowerową wraz z jednolitym oznakowaniem oraz wybudowano 18 wystandaryzowanych Miejsc Obsługi Rowerzystów oraz 9 wież widokowych.

Trasa jest bardzo urozmaicona pod kątem zarówno trudności jak i nawierzchni. Są na niej odcinki szutrowe, leśne, górskie czy utwardzone płaskie. A wszystko wokół jezior, wśród lasów i pól uprawny ale też przez miejscowości turystyczne czy przy miejscach historycznych. Wzdłuż pętli rozlokowane są Miejsca Obsługi Rowerzystów pozwalające na chwilę odpoczynku i dające możliwość skorzystania z toalety czy podładowania baterii. Jest to infrastruktura wypoczynkowa, z wiatami, dostępem do prądu czy stojakami rowerowymi. Każde z tych miejsc może stanowić punkt wypadowy do najbliższych, lokalnych atrakcji. Podobne funkcje pełnią też wieże widokowe – wyróżnia je jednak funkcja podstawowa – są miejscami idealnymi do obserwacji okolicznej przyrody z „wyższego poziomu”.

Mazurska Pętla Rowerowa jest projektem realizowanym w ramach RPO Wamia i Mazury 2014-2020, a więc uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt całej inwestycji to 81,5 mln zł, z czego 47, 1 mln to wkład Funduszy Europejskich. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (które jest beneficjentem projektu) oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Nadleśnictw z krainy wielkich jezior.

Dla partnerów inwestycja stanowi przede wszystkim wzmocnienie ich atrakcyjności turystycznej. Nowe i ustandaryzowane trasy są bardziej atrakcyjne z kilku powodów. Są ze sobą powiązane – można z niej korzystać w dowolnej konstelacji czy kolejności ale przede wszystkim są bezpieczniejsze. Ruch rowerowy wyprowadzany jest z dróg publicznych na dedykowane odcinki. Cała trasa jest tak wytyczona aby turysta rowerowy mógł korzystać też z innych atrakcji – przepłynąć się statkiem, odwiedzić historyczne twierdze czy posmakować specjałów lokalnej kuchni.

Poza atrakcyjnością turystyczną istotny jest też element dbałości o środowisko przyrodnicze stanowiące podstawę lokalnej gospodarki. Tworząc atrakcyjny dla turysty produkt minimalizujemy „dziki ruch turystyczny” poza szlakami i kierujemy gości do przygotowanej i obsługiwanej infrastruktury.  Ograniczamy więc antropopresję na najbardziej naturalne obszary i przenosimy wszelki wpływ powstałe elementy Pętli.

WWiM

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *