„OSTRÓDA – MIASTO PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI” – MIĘDZYPOKOLENIOWA DEBATA W PETŐFIM

W Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie odbyła się międzypokoleniowa debata pod hasłem: „Ostróda – miasto przeszłości i przyszłości”, która podsumowała szkolne obchody 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z uwagi na termin – 13 grudnia i przypadającą na ten dzień 37. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, młodzież rozpoczęła spotkanie okolicznościową piosenką pt. „Psalm stojących w kolejce”, a następnie studenci Uniwersytetu III Wieku śpiewem pieśni i piosenek ukazujących piękno Warmii i Mazur, a także samej Ostródy wprowadzili uczestników w tematykę debaty.

W dalszej części goście przedstawili uczniom historię miasta, od czasów jego powstania, aż do lat 90- tych XX wieku. Opowieści miały bardzo osobisty charakter. Zawierały opisy zdarzeń, zarówno smutnych jak też humorystycznych, które miały trwały wpływ na życie mieszkańców. Uczniowie dowiedzieli się na przykład, że tuż po wojnie wielu ludzi trafiło do zniszczonej Ostródy z Kresów i różnych stron Polski np. z nakazem pracy, a w grudniu 1981 r. wszyscy skracali sobie drogę na dworzec kolejowy przechodząc przez, solidnie skute lodem Jezioro Drwęckie.

Drugą część debaty wyraźnie przejęli młodzi, przedstawiając obecny i przyszłościowy obraz miasta. W swoich wypowiedziach przekonywali zebranych, że największym problemem jest zbyt uboga oferta dla młodych. Z jednej strony, chcieliby zostawić swoje elektroniczne zabawki, a z drugiej – wskazują na brak konkretnej alternatywy. Kino, basen, skatepark, kluby, fundusze na dofinansowanie ciekawych spotkań, koncertów, to najczęściej podnoszone kwestie. A do tego wszystkiego problemy natury ekologicznej, czystość ulic i placów oraz opieka nad zabytkowymi kamienicami.

Na zakończenie uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że należy w Ostródzie powołać do życia Młodzieżową Radę Miasta, która stanowiłaby swoisty łącznik pomiędzy ich oczekiwaniami a możliwościami ostródzkich władz.
Debatę zakończył słodki poczęstunek w postaci okolicznościowego tortu i pamiątkowe zdjęcie.

Tekst i foto: Dorota Michowska

 

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *