OGŁOSZONO PRZETARG NA BUDOWĘ WODOCIĄGU I KANALIZACJI W ORNOWIE I GIERŁOŻY

Gmina Ostróda ogłosiła przetarg na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostróda.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostróda z podziałem na części:

Część 1 – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Ornowo etap I wraz z rozbudową SUW w miejscowości Ornowo.

Zamówienie obejmuje roboty budowlano – montażowe w zakresie:

 • budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
 • budowy zbiorczych przepompowni ścieków,
 • budowy przydomowych przepompowni ścieków,
 • budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • budowy sieci wodociągowej,
 •  rozbudowy SUW

Termin zakończenia prac 30 listopada 2019

Część 2 – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gierłoż. Gierłoż etap I / sieć sanitarna i wodociągowa do budynku Nr 10 /

Zamówienie obejmuje roboty budowlano montażowe w zakresie:

 • budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem,
 • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
 • budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • budowa sieci wodociągowej,
 • budowa przyłączy wodociągowych

Termin zakończenia prac 31 październik 2019

Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami oraz dzierżawcami nieruchomości przez które prowadzone są sieci, terminu wejścia na działki i prowadzenia na nich prac oraz uzgadniania sposobu poniesienia przez Wykonawcę i na jego koszt rekompensaty za utratę plonów i ewentualnie za rekultywację chemiczno – biologiczną gleby, o ile rekultywacji nie wykona sam Wykonawca.

Podmioty chcące wziąć udział w przetargu muszą złożyć ofertę do 14 grudnia 2018 roku.

Fot: Fanpage Ornowo

 

Post Author: Marzena Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *