OD DZIŚ DO 28.02 W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE WIĘKSZOŚĆ SPRAW ZAŁATWIMY ZDALNIE

Ograniczenia w przyjmowaniu interesantów w Urzędzie Miejskim w Ostródzie będą trwały od 24 stycznia do 28 lutego 2022 roku.

Szczegóły poniżej w Komunikacie Miasta Ostróda i na plakacie:

KOMUNIKAT
Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Ostródzie
od 24 stycznia do 28 lutego 2022roku

Szanowni Państwo,


z uwagi na szybko rozprzestrzeniające się zarażenia koronawirusem (COVID-19), w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o nasze wspólne zdrowie, wprowadza się ograniczenia w obsłudze Interesantów w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, jak poniżej:


I. Od poniedziałku tj. 24 stycznia 2022 r. Urząd
będzie przyjmował interesantów wyłącznie
w następującym zakresie:

1. Urząd Stanu Cywilnego:
rejestracja zgonu, urodzeń, małżeństw, wydawanie aktów stanu cywilnego, przyjmowanie zapewnień do ślubu, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska,
ceremonie zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się przy ograniczonej liczbie osób:

  • młodzi, świadkowie, ewentualnie rodzice oraz jedna osoba, która będzie wykonywać foto-relacje.

2. Wydział Spraw Obywatelskich:dowody osobiste, działalność gospodarcza, ewidencja ludności.

Wejście do Urzędu od strony ul. A. Mickiewicza w w/w sprawach, będzie możliwe wyłącznie pojedynczo

(z wyjątkiem ślubów). Interesanci będą wpuszczani przez wyznaczonego pracownika Urzędu po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.


Załatwienie pozostałych spraw rekomendujemy poprzez wykorzystanie drogi elektronicznej
um@um.ostroda.pl i platformę ePUAP lub telefonicznie.


Mogą wystąpić utrudnienia, ze względu na nieobecność części pracowników oddelegowanych na polecenie Burmistrza Miasta do pracy zdalnej lub sprawujących opiekę nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych.


Numery telefonów do pracowników urzędu:
http://www.ostroda.pl/urzad_miejski/numery_telefonow


II. Płatności proszę dokonywać internetowo lub w placówce banku na poniższe numery kont:

  1. DO OPŁATY SKARBOWEJ, PODATKÓW, DZIERŻAW, WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA: BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789.

  2. DLA WPŁAT Z ZAGRANICY:

SWIFT: BIGBPLPW IBAN PL  19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

  1. DLA OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU PESEL:

BANK MILLENNIUM 92 1160 2202 0000 0005 0024 2019


III. Nieczynny będzie Punkt Obsługi Interesanta.


IV. Zawiesza się przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta Ostróda oraz Zastępcę Burmistrza
.


Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Miasta Ostróda
Zbigniew Michalak

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *