INFORMACJA MIASTA OSTRÓDA NA TEMAT OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW OD 1 CZERWCA 2020

W związku z wejściem w życie od dnia 1 czerwca 2020r. na terenie miasta Ostróda obowiązku segregacji odpadów komunalnych, zachęcamy wszystkie wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty wytwarzające odpady komunalne do zawierania umów dzierżawy gruntów pod miejsca gromadzenia odpadów oraz budowy zamykanych wiat na kontenery, w celu skutecznego przygotowania nieruchomości do zasad nowego systemu i prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Ponadto miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, należy oznaczyć adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane.

Dzierżawa miejsca pod kontenery na odpady komunalne i postawienie na nim wiaty pomoże mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych, jak również innym podmiotom wytwarzającym odpady komunalne na terenie miasta Ostróda w utrzymaniu w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z opłatą podwyższoną.

Źródło: Miasto Ostróda

Post Author: Marzena Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *