O WIADUKCIE NA III SESJI RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

Na wczorajszej III Sesji Rady Miejskiej przedstawione zostały konkretne informacje  na temat wiaduktu.

17 września minął termin zakończenia budowy. W związku z tym na obrady RM zaproszony został kierownik budowy wiaduktu, który  podał stan zaawansowania prac: roboty drogowe 35 %, roboty mostowe 45% .

O takim stanie rzeczy zadecydowało kilka czynników, między innymi brak zrzutu wody do rzeki Drwęcy. Przedstawiciel wykonawcy podał też termin zakończenia budowy – 23 czerwiec 2019 r.

W dalszej części obrad Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak ustosunkował się do podanych przez wykonawcę przyczyn opóźnienia budowy wiaduktu. Mógł tego dokonać po zapoznaniu się z dokumentacją i stanem faktycznym prac budowlanych.

Jednym z czynników opóźniających budowę  były prace archeologiczne, które trwały 44 dni. O taki okres czasu można ewentualnie przedłużyć termin zakończenia inwestycji.

Wykonawca za jedną z przyczyn niedotrzymania terminu podał   intensywne opady deszczu w czerwcu, lipcu i sierpniu 2018 r. Obecnie sprawdzany jest faktyczny poziom opadów w tym czasie.

Powstały też trudności z odprowadzeniem wody deszczowej do rzeki Drwęcy.  W tej sprawie ustalono już z Wodociągami – PWiK w Ostródzie, że woda pójdzie do istniejących burzówek.

Według prawnika, z którym spotkał się Zbigniew Michalak, umowa z wykonawcą jest dobrze skonstruowana. Nie przewiduje dopłaty. Od 18 grudnia będą naliczane kary umowne za niedotrzymanie terminu zakończenia budowy.

 

 

Post Author: Janka Gukiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *