MUZEUM BITWY POD GRUNWALDEM ZAPREZENTOWAŁO WYNIKI POSZUKIWAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

MUZEUM BITWY POD GRUNWALDEM ZAPREZENTOWAŁO WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH POSZUKIWAŃ ARCHEOLOGICZNYCH Z MIEJSCA JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH BITEW W HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY.

Przedstawione zostały kolejne plany badawcze. Na rok 2023 planowane jest skierowanie uwagi na obszar poza bezpośrednim terenem bitwy.


Interdyscyplinarne badania archeologiczne na polach bitwy pod Grunwaldem rozpoczęte zostały w roku 2014 z inicjatywy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz duńskiego Towarzystwa Archeologicznego Harja. Badania mają charakter międzynarodowy – do tej pory uczestniczyło w nich 164 poszukiwaczy z Polski, Danii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Litwy. Do tej pory przeszukano około 1100 ha terenu rozciągającego się między Stębarkiem, Grunwaldem, a Łodwigowem oraz w kierunku Frygnowa.

Poszukiwania prowadzone są z wykorzystaniem wykrywaczy metali (zwykłych i ramowych) z eksploracją każdego napotkanego sygnału. Uczestnicy badań wyposażeni są w urządzenia GPS, które rejestrują ścieżki poruszania się poszczególnych osób oraz pozwalają na dokładne zlokalizowanie w przestrzeni każdego zabytku ruchomego.

W wyniku poszukiwań pozyskano do tej pory zbiór zabytków archeologicznych liczący około 1000 pozycji inwentarzowych zamykający się w ramach chronologicznych od starożytności po nowożytność. Połowa tego zbioru to artefakty, które można bezpośrednio powiązać z bitwą pod Grunwaldem – militaria (w tym liczne egzemplarze grotów bełtów i strzał, topory bojowe, fragmenty rękawicy pancernej oraz fragmenty uzbrojenia zaczepnego) elementy rzędu końskiego i wyposażenia jeździeckiego, numizmaty, drobne przedmioty użytku codziennego.Na rok 2023 planowane jest skierowanie uwagi na obszar poza bezpośrednim terenem bitwy. Do tej pory nie jest wyjaśniona kwestia kierunku marszu wojsk polsko-litewskich na pole bitwy po zdobyciu Dąbrówna oraz miejsce postoju przed samą bitwą. Celem tegorocznych badań będzie próba prześledzenia drogi przemarszu na północ od Dąbrówna i zweryfikowanie hipotezy o miejscu postoju armii Jagiellońskiej.

Poszukiwania będą prowadzone na działkach ewidencyjnych między Starym Miastem, a Wierzbicą, których łączna powierzchnia wynosi około 160 ha. W tegorocznych poszukiwaniach weźmie udział 50 osób.

WWiM

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *