MIESZKAŃCY Z UL. REYMONTA W OSTRÓDZIE REWITALIZUJĄ SWOJE PODWÓRKO

17 grudnia w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyło się spotkanie z mieszkańcami domów zlokalizowanych przy ul. Reymonta w Ostródzie. Było to spotkanie podsumowujące wykonane w 2018 r. prace przeprowadzone na podwórku przez mieszkańców.

Dzięki ich zaangażowaniu wykonano: wewnętrzną kanalizację deszczową, nowe opaski wokół budynków, dojazdy z kostki betonowej ażurowej oraz wyrównanie terenu. Na realizację tych prac Gmina Miejska Ostróda z własnego budżetu przeznaczyła 40.000 zł.

Na spotkaniu ustalono, że prace związane z poprawą wyglądu i funkcjonalności podwórka zostaną wznowione wiosną. Planowane jest posianie trawy, wykonanie donic, nasadzenia, montaż ławek i przygotowanie miejsca dla dzieci. Mieszkańcy potwierdzili, że nie chcą aby teren podwórka był parkingiem i sami także będą parkowali poza tym obszarem.

Rewitalizacja podwórka była pilotażem, gdyż pierwszy raz samorząd miejski z mieszkańcami w sposób partycypacyjny przeprowadził cały proces (od koncepcji zagospodarowania po wykonanie prac). Miasto chciałoby podziękować wszystkim mieszkańcom oraz podmiotom zewnętrznym, którzy czynnie włączyli się w proces odnowy podwórka.

Wszystkie działania prowadzone są w ramach projektu „Partnerska Inicjatywa Miast”, w którym uczestniczy Ostróda. Jest to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej, wzorowany na doświadczeniach sieci URBACT. W ramach sieci rewitalizacja miasta zdobywają wiedzę w zakresie rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności zarządzania obszarami zdegradowanymi.

Link do strony poświęconej Partnerskiej Inicjatywie Miast:

https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/partnerska-inicjatywa-miast/

Źródło: Miasto Ostróda

Post Author: Marzena Matuszka

1 thought on “MIESZKAŃCY Z UL. REYMONTA W OSTRÓDZIE REWITALIZUJĄ SWOJE PODWÓRKO

    MateuszR

    (4 stycznia 2019 - 20:34)

    Brawo Mieszkańcy, brawo Ostróda! Tak trzymać! :))

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *