MIEJSKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W KORNELÓWCE

29 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego odbyła się śpiewająca lekcja historii i patriotyzmu.

Dziewiętnaścioro młodych wykonawców z ostródzkich szkół podstawowych wzięło udział w Miejskim Konkursie Pieśni Patriotycznej. Konkurs ten był jednym z projektów edukacyjnych realizowanych na terenie naszego miasta pod wspólnym hasłem „Młodzi Ostródzianie rozkochani w swej krainie”, których odbiorcami są dzieci i młodzież placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

Organizatorem Konkursu była Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego.

Fundatorem nagród dla artystów wyróżnionych w Konkursie był Burmistrz Miasta Ostróda. Ponadto pamiątkowe gadżety, drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników przygotowali rodzice uczniów „Kornelówki” działający w Radzie Rodziców i w Stowarzyszeniu „Bo jak nie My, to kto?”

Uczestników i gości powitał zespół wokalny „Wesoła gromadka” pod kierunkiem Małgorzata Brzeskiej.

Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: Małgorzata Kwacz z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie oraz członkowie Zamkowego Chóru Kameralnego Anna Patejuk i Arkadiusz Chyżyński.

Ponadto w czasie przerwy poświęconej na obrady jury wszyscy uczestnicy konkursu mogli, oddając głosy na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania, przyznać jednemu z wykonawców tytuł „Najlepszy spośród nas”.

Uczniowie występowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI i klasy VII – VIII / III gimnazjalne.

W pierwszej kategorii zwyciężyła Weronika Klimecka – uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego, która zaśpiewała piosenkę pt.: „Co to jest niepodległość?”,
II miejsce zajął Jakub Giżyński z Zespołu Szkół Salezjańskich, a III miejsce Amelia Krajewska Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4.

Wyróżnienia otrzymało troje uczniów: Weronika Gajowniczek z SP 6, Wiktoria Błażejewska z SP 5 i Kacper Ewartowski z SP1.

W kategorii uczniów klas VII – VIII / III gimnazjalnych zwyciężyła Weronika Wierzbicka – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, która zaśpiewała piosenkę pt.: „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, II miejsce  Maja Orlikowska ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego, III miejsce Eliza Klimiuk z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4. Wyróżnienie otrzymał Dominik Kuzioła z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych.

Tytuł „Najlepszy spośród nas” przypadł  Elizie Klimiuk  z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4.

Konkurs zakończył występ dwójki zwycięzców.

Organizatorzy słowa podziękowania kieruja do pań: Doroty Błażewskiej, Małgorzaty Brzeskiej i Ewy Raczyńskiej z „Kornelówki”, które przygotowały cały konkurs oraz do pana Mirosława Jagielskiego za obsługę techniczną.

Dariusz Popławski

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *