MARIUSZ BOJAROWSKI NOWYM DYREKTOREM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OSTRÓDZIE

Starosta ostródzki Andrzej Wiczkowski wydał dziś zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. Na to stanowisko został w wyniku konkursu powołany z dniem 1 sierpnia został Mariusz Bojarowski, zamieszkały w Ostródzie, pełniący m.in. funkcję radnego Miasta Ostróda.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyboru:

Ofertę zatrudnienia w wyznaczonym terminie złożył 1 kandydat, który spełnił wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu. Do zakwalifikowania kandydatów do naboru konieczne było spełnienie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy przedłożonych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe określone w ogłoszeniu.
Oferty zatrudnienia w wyznaczonym terminie złożył 1 kandydat.
Wybrany kandydat jest kandydatem, który spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu.

Wykazał znajomość: obsługi komputera (MS-Office), przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przedłożył dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz koncepcję funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie.
Kandydat spełnia również pozostałe kryteria zawarte w ogłoszeniu.

Starosta Ostródzki
Andrzej Wiczkowski

Przypomnijmy, że pierwszy konkurs, który został ogłoszony mniej więcej rok temu, został nierozstrzygnięty, a przystąpiło do niego trzech kandydatów, którzy zostali oceniony na tym samym poziomie i rekomendowani. W związku z wyrównanym poziomem, pierwszy nabór został nierozstrzygnięty.

Post Author: redakcja

1 thought on “MARIUSZ BOJAROWSKI NOWYM DYREKTOREM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OSTRÓDZIE

    Anna

    (28 lipca 2021 - 05:57)

    to jest ustawka. Od zeszlwgo roku ten pan był wyznaczony na to stanowisko, mam dowody, zloze doniesienie do CBA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *