MAŁGORZATA CZECZORA Z OSTRÓDY NOWYM RZECZNIKIEM PRASOWYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE

Nowym Rzecznikiem Prasowym w Urzędzie Miejskim w Ostródzie została Małgorzata Czeczora.

Poprzednikiem Pani Małgorzaty był Mariusz Wawrzyniak, który pełnił stanowisko Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miasta Ostróda i Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Turystyki od 22 grudnia 2020 roku.

 

Tak brzmi informacja o wynikach naboru na stanowisko Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miejskim w Ostródzie:

URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE
ul. A.MICKIEWICZA 24

14100 OSTRÓDA


Informacja o wynikach naboru na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Rzecznik prasowy w Urzędzie Miejskim w Ostródzie
Burmistrz Miasta Ostróda
informuje , że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Małgorzata Czeczora
zamieszkała w Ostródzie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku.


Ostróda, dnia 25.01.2022 r

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *