KRYZYS NA LINII RADA MIASTA – BURMISTRZ OSTRÓDY. ZBIGNIEW MICHALAK WYDAŁ OŚWIADCZENIE

W dniach 26 i 30 kwietnia odbyły się 2 sesje Rady Miasta Ostróda. Jednym z najważniejszym punktów obrad miały być zmiany w budżecie Miasta.

Rada kilka dni temu na sesji z 26 kwietnia nie przyjęła zmian w budżecie zaproponowane przez Urząd Miasta. Część radnych zasugerowała korektę przedstawionego projektu. W szczególności chodziło o wydatek 50 tysięcy złotych na ekspertyzę budowlaną, dokumentację techniczną i kosztorys remontu lokalu po piekarni na ul. Kościuszki. Planowano tam stworzenie świetlicy i miejsca spotkań dla seniorów z Ostródy. Według nas, w naszym mieście przydała by się taka świetlica. Radni zarzucili także m.in niedbałe przygotowanie projektu i uzasadnień o zmianach, o których zostali poinformowani w ostatniej chwili.

Na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej nic się nie zmieniło, Urząd Miasta nie zmienił swojej propozycji i radni w całości zaproponowane zmiany do budżetu odrzucili, mając zastrzeżenia właśnie do projektu świetlicy dla seniorów w budynku na ul. Kościuszki. Jednocześnie przepadło też wiele innych propozycji, do których nikt nie wnosił obiekcji.

Grozi to brakiem finansowania m.in. imprez, które w najbliższym czasie były planowane w Ostródzie, brakiem odpowiednich dokumentacji technicznych niezbędnych do składania wniosków o dofinansowanie inwestycji miasta, sprawy komunalne i inne.

Dziś, kilka godzin po zakończeniu drugiej sesji Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak wystosował następujące oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Ostróda STOP

Szanowni Drodzy Mieszkańcy Ostródy,

na wstępie zapraszam do obejrzenia dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej z dnia 26 i 30 kwietnia. Dzięki nagraniom mają Państwo szansę wyrobić sobie własną opinię, na to, co się stało. A stało się to, że nie mamy budżetu na przyszłe działania. Moje stanowisko jest trochę przydługie, choć staram się mówić zwięźle.

Rada dwukrotnie nie uchwaliła zmian w finansach Miasta. Bezpośrednim PRETEKSTEM było moje stanowisko o ujęciu i pozostawieniu w budżecie kwoty 50 tys. zł na ekspertyzę budowlaną, dokumentację techniczną i kosztorys remontu lokalu po piekarni na ul. Kościuszki. Radni dali mi ultimatum: albo zmniejszę kwotę do 10 tys. zł, albo nie uchwalają całego budżetu. Do innych zmian uwag nie było. Wyjaśnię, że wstępnie, planujemy zrobić tam świetlicę i miejsce spotkań dla seniorów w pobliżu przychodni i w centrum miasta.

Radni NIE POZWOLILI wypowiedzieć się naczelnikowi wydziału inwestycji, który potwierdziłby, że 10 tys. zł to za mało.

I stało się.

Udowodniono mi, że nawet jeśli mam merytoryczne argumenty i pracowników, którzy to potwierdzą, muszę dostosować się do niemerytorycznych argumentów niektórych radnych.

Pracujemy dalej na starym niedoszacowanym budżecie.

Nie zawieramy umów na koncerty i imprezy, w tym Dni Ostródy i Ostróda Reggae Festiwal! Efekt: rezerwacje bez umowy, mogą zostać anulowane.

Nie zlecamy dokumentacji technicznych, które pozwolą nam składać wnioski o dofinansowanie lub realizować inwestycje własne Miasta (skatepark, wyposażenie przedszkola przy SP 5, nowy żłobek, remonty ulic Kolejowej i Zientary-Malewskiej, ochrona przeciwpożarowa w budynkach szkolnych, czy wspomniany klub seniora).

Zabraknie nam pieniędzy na sprawy komunalne, takie jak naprawy, oczyszczanie jezior.

Zastopowano rozwój naszego miasta.

Mnie też się nie podobają pewne rozwiązania, np. uchwalenie nazwy bulwaru bez szerokozakrojonych, otwartych konsultacji z mieszkańcami, wbrew mojemu stanowisku. Oferowałem pomoc Urzędu i dostępne u nas narzędzia. Uszanowałem jednak stanowisko Radnych, którzy uznali, że konsultacje owszem, ale później, w innych sprawach, po nadaniu bulwarowi nazwy.

Wniosek: albo będę grał, jak mi Rada nakaże, albo Urząd nie będzie miał narzędzi do pracy.

Radni, którzy głosowali przeciwko zmianom do budżetu: Stanisław Bieliński, Mariusz Bojarowski, Jarosław Domeradzki, Adrian Goodlewski, Mirosław Godlewski, Ryszard Kowalski, Wojciech Legucki, Czesław Najmowicz, Leszek Potorski, Marcin Punpur, a w głosowaniu w piątek także Agnieszka Karłowicz i Tadeusz Bera.

Radni, którzy się wstrzymali: Marek Skaskiewicz.

radni, którzy byli za przyjęciem zmian do budżetu: Jacek Dudzin, Waldemar Graczyk, Anna Rutkiewicz, Dariusz Sągol, Jan Liberadzki, Jarosław Borzuchowski, a w głosowaniu w piątek także Krzysztof Krzyżaniak.

Z Szacunkiem

Zbigniew Michalak

Burmistrz Miasta Ostróda

Poniżej możecie obejrzeć sesje z 26 i 30 kwietnia.

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *