KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI MIASTA OSTRÓDA

Miasto Ostróda informuje, że od dnia 13 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ostróda.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, w poniższym załączniku oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/ostroda_formularz…
2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniach 20, 21 i 28 września 2023 r. o godz. 17:00 w Sali reprezentacyjnej w zamku (ul. A. Mickiewicza 22).
3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/ostroda_ankieta_or
4) Wypełnione formularze można dostarczyć:
1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@um.ostroda.pl;
2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda;
3. osobiście do Urzędu Miejskiego w Ostródzie (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda w godzinach pracy Urzędu;
4. poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/ostroda_formularz…

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *