KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „ŻOŁNIERZE 4W-MBOT VS. COVID-19”

Zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie „Żołnierze 4W-MBOT vs. COVID-19”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz przedstawienie graficzne działań Wojska Polskiego w czasie pandemii.
Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej każdego dnia wspierają służby medyczne, kombatantów i seniorów. Pobierają wymazy, monitorują i zabezpieczają osoby przebywające na kwarantannie, pomagają w szpitalach i realizują indywidualne potrzeby Bohaterów walk o niepodległość. Wszystko po to, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i wesprzeć lokalną społeczność.

Pomóc może każdy. Możesz także i Ty. Wykonaj dowolną techniką pracę pokazującą nasze działania i wyślij ją w postaci skanu lub zdjęcia na adres 4w-mbot@o2.pl do dn. 20.11.2020r. Najlepsze prace zostaną opublikowane na naszej stronie – powstanie z nich wyjątkowy album.
Na zwycięzców czekają nagrody !

Regulamin konkursu „Żołnierze 4W-MBOT vs. COVID-19″:

1. Cele konkursu:

* kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,

* szerzenie informacji o działaniach żołnierzy Wojska Polskiego w czasie pandemii koronawirusa

* rozwijanie kreatywności i zainteresowań

* zachęcanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych,

2. Zasady uczestnictwa.

* Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

            I. przedszkola i szkoły podstawowe ( kl. I – III ),

II. szkoły podstawowe ( kl. IV – VIII ).

* Tematyka prac powinna obejmować działania żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady

Obrony Terytorialnej w trakcie pandemii.

* format i technika prac – dowolna

* skan/zdjęcie pracy w dobrej jakości należy przesłać na adres: 4w-mbot@o2.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r.

* przyjmujemy tylko prace indywidualne

* każda praca powinna zawierać następujące informacje (dołączone w mailu z wysłaną pracą) :

  1. imię i nazwisko autora, wiek,

  2. klasa,

  3. adres przedszkola, szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon kontaktowy,

  4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

  5. dodatkowo opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji (skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia ).

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu ,,Żołnierze 4W-MBOT vs. COVID-19” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).

 

………………………………..………………….……………………….

( data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika )

3. Podsumowanie konkursu.

* ogłoszenie wyników odbędzie się do dn. 27.11.2020r. i ukaże się na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/4bot oraz w mediach.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej i panujących obostrzeń w kwestii przekazania nagród będziemy kontaktować się telefonicznie.

 

 

 

Post Author: Marzena Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *