KONFERENCJA WOJEWODY Z SAMORZĄDOWCAMI O DROGACH LOKALNYCH

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całego regionu poświęcona Rządowemu Programowi na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Program został uruchomiony w tym roku przez premiera Mateusza Morawieckiego. Rząd przeznacza łącznie na ten cel 1,3 mld zł, to jest o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. W naszym województwie będzie to kwota około 30 mln zł.

W tym roku, na inwestycje drogowe w naszym regionie, z dwóch równolegle realizowanych programów na rzecz dróg gminnych i powiatowych, mamy do zagospodarowania prawie 80 mln zł.

Jak poinformował rozpoczynający konferencję wojewoda Artur Chojecki, celem programu jest rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym. To właśnie po drogach gminnych i powiatowych naszego regionu na co dzień poruszają się mieszkańcy i dlatego chcemy, aby stan tych dróg z roku na rok poprawiał się, a co za tym idzie, wzrastał komfort podróżowania oraz dostępność komunikacyjna dla lokalnych przedsiębiorców. Ważnym elementem jest również poprawa bezpieczeństwa na tych drogach, poprzez inwestycje w sygnalizację świetlną, budowę ścieżek rowerowych i chodników.

Wojewoda podkreślił, że program adresowany jest w pierwszej kolejności do uboższych gmin, o dochodach niższych niż przeciętne. W większości przypadków skromne budżety tych gmin nie pozwoliłyby im na realizację takich inwestycji, dlatego będą one mogły otrzymać dofinansowanie do 80 proc. wartości projektu. Gminy o lepszej kondycji, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest równy lub wyższy od przeciętnego wskaźnika dochodów gmin, mogą liczyć na dofinansowanie do 60 proc. kosztów realizacji inwestycji.

Przy ustalaniu listy rankingowej beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie, będą brane pod uwagę wskaźniki takie jak m.in. długość nowych, przebudowanych i wyremontowanych dróg, liczba zrealizowanych skrzyżowań z drogami wojewódzkimi i krajowymi oraz długość powstałych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Maksymalnie na realizację inwestycji drogowej gmina lub powiat będą mogły otrzymać nawet 5 mln zł.

Do 15 kwietnia Wydział Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa W-M UW będzie prowadził nabór wniosków. Dość krótki termin nie powinien stanowić problemu, gdyż poszczególne gminy i powiaty regionu będą mogły wykorzystać projekty, które nie zostały zakwalifikowane do tegorocznej edycji programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Konieczność zdynamizowania rozwoju gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego nie podlega dyskusji, a wszyscy wiemy, że stan infrastruktury drogowej jest kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost ekonomiczny każdego regionu i jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie podjąć to wyzwanie, bo jest to zwykła konieczność – zakończył swoją wypowiedź wojewoda Artur Chojecki.

Podczas konferencji praktyczne informacje na temat Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej przedstawili Marcin Sikorski – kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego i Jolanta Warzecka – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa W-M UW. Informację na temat działań Lasów Państwowych na rzecz naprawy dróg lokalnych wykorzystywanych przez transport leśny przedstawił z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – Sebastian Smoluk.

Spotkanie zakończyła sekwencja pytań samorządowców zainteresowanych możliwością składania wniosków na środki z rządowego programu naprawy dróg lokalnych. Dyskusję moderował dyrektor Wydziału IGR Zbigniew Pazerski. Najczęstszymi kwestiami, które pojawiały się w pytaniach samorządowców były:

  • zasady aplikowania do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
  •  harmonogram realizacji programu,
  •  wymogi formalne jakie muszą zostać spełnione przez złożony wniosek o dofinansowanie,
  •  przedmiotowy zakres wniosków o dofinansowanie (co może zostać objęte dofinansowaniem),
  •  poziom i źródła finansowania zadań w ramach programu,
  •  znaczenie realizacji priorytetów dla osiągnięcia celów programu.

Źródło: UW Olsztyn, fot: Kamil Olszewski

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *