JEST OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ BUDYNKU ŻŁOBKA W OSTRÓDZIE

Na stronie Urzędu Miasta w Ostródzie pojawiło sie ogłoszenie o zamówieniu na budowę budynku żłobka w Ostródzie.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku żłobka w Ostródzie, w tym:
1) zamówienie podstawowe obejmuje budowę budynku żłobka i łącznika z budynkiem istniejącego przedszkola;
2) zamówienie opcjonalne (prawo opcji) obejmuje:
a) wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
b) wykonanie ogrodzenia;
c) budowę ciągów spacerowych;
d) budowę drogi p.poż; zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 4 do SIWZ), dokumentacją projektową (załącznik nr 5 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
Data ogłoszenia
30-07-2020
Termin składania ofert
24-08-2020 09:00:00
Termin otwarcia ofert
24-08-2020 09:10:00

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *