IV SESJA RADY MIEJSKIEJ – BUDŻET PRZYJĘTY

Dziś w Urzędzie Miejskim w Ostródzie odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej.  Najważniejszym punktem porządku obrad było podjecie uchwały w sprawie budżetu miasta Ostróda na rok 2019.  Radni podjęli też uchwałę w sprawie nazwy jednej z ostródzkich ulic. Poza tym omawiano wiele ważnych spraw bieżących.

Budżet

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027. Pozytywnie też został zaopiniowany projekt budżetu na rok 2019. Budżet jest bezpieczny, proinwestycyjny i jest to budżet kontynuacji.

149 mln zł – wpływy

147 mln zł – wydatki

Zostają wolne środki, które będą przeznaczone na spłatę zadłużenia.

Radni mają nadzieję, że w ciągu roku 2019 na znajdą się finanse na  zajęcia kulturalne dla dzieci w szkołach (granty) oraz na naprawę ulic i chodników.

Wszyscy obecni na sesji radni zagłosowali za przyjęciem budżetu.

Zadłużenie

Obecnie zadłużenie wynosi 48 mln złotych z tego:

22 mln pochodzą sprzed 2012 roku

26 mln z 2018 roku (wiadukt , basen)

W przyszłym roku planuje się zmniejszenie zadłużenia do poziomu 44 mln złotych.

Nadanie nazwy ulicy

Ulica 1 Dywizji, która kończyła się przed bramą prowadzącą na teren Czerwonych Koszar  będzie prowadziła przez teren Czerwonych Koszar  do ulicy Demokracji – obecny objazd.  Ulica w całości będzie należeć do miasta, będzie nosiła nazwę 1 Dywizji i to Miasto będzie ją remontować. Przewiduje się , że koszt remontu tej ulicy będzie wynosił 10 mln złotych.

Basen

Wczoraj odbyła się rozmowa z prezesem firmy remontującej i prawnikiem tej firmy.

Urząd wystąpił o udzielenie dalszej gwarancji, która skończyła się 28.10. (w dniu umownego zakończenia robót)– jednak , jak dotąd, nie wpłynął aneks gwarancji.

Jutro – 29 grudnia będzie kluczowy dzień. Zapadną decyzję dotyczące wykonania i estetyki.

Wiadukt

Firma Budimex zagwarantowała termin zakończenia budowy na koniec czerwca 2019 roku. Do 15 marca nie pracują na budowie, chyba że będzie tzw. okienko pogodowe. Do tego czasu ma być dokonane podłączenie odprowadzenia wody deszczowej z wiaduktu.

Festiwal Reggae

Dyrektorem i producentem festiwalu jest Piotr Kolaj. Miasto jest instytucją wspomagającą i przeznacza na ten cel 80 tyś. zł. Nie znalazły się dodatkowe pieniądze na festiwal, ale Burmistrz Zbigniew Michalak  zaangażuje się w sprzedaż firmom biletów jednodniowych dla pracowników,  przez co wesprze organizatora. Dofinansowania imprezy można tez spodziewać się od Gminy Ostróda, Powiatu Ostródzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.

Cmentarz

Nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie wyboru miejsca na cmentarz komunalny. Z tego względu Burmistrz polecił wstrzymać sprzedaż miejsc na cmentarzach. Chodzi o zapewnienie miejsc na bieżące potrzeby.

Pożar na Garnizonowej

Burmistrz Zbigniew Michalak i Dyrektor SP4 udzielili pomocy osobom pokrzywdzonym przez pożar. Pomoc polegała na zabezpieczeniu noclegu i pełnego dziennego wyżywienia.

Przed świętami mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań. Ci ze  zniszczonego pionu otrzymali lokale zastępcze.

Przyczyna pożaru – z pierwszych oględzin wynika, że było to zapylenie od pieca kaflowego.

Inne sprawy

W trakcie dyskusji były poruszane inne problemy:

– dyscyplinarne zwolnienie z pracy jednej z urzędniczek;

– sprzedaż choinek tylko na targowisku, co podwyższyło, wg mieszkańców, ceny świątecznych drzewek;

– po Ostródzie jeżdżą tiry , choć powinny jechać obwodnicą – jeden z radnych przedstawił skargę mieszkańców. Propozycja: postawienie zakazu dla samochodów o wysokim tonażu;

– potrzeba zastosowania mini ronda na skrzyżowaniu Jagiełły- Pieniężnego;

– przyspieszenie budowy ronda na Mickiewicza- Olsztyńska i  Drwęcka- Olsztyńska (zjazd z wiaduktu);

– porządkowanie ulicy Nadrzecznej.

 

 

Post Author: Janka Gukiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *