I SESJA RADY GMINY OSTRÓDA – ZAPRZYSIĘŻENIE WÓJTA I RADNYCH

Na pierwszej Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 odbyło się zaprzysiężenie nowej Rady Gminy oraz Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, wybranych w wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października br.

Po uchwaleniu porządku obrad, przystąpiono do najważniejszego punku sesji jakim było zaprzysiężenia Wójta i Radnych Gminy Ostróda. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej Przewodnicząca Renata Renans odczytała zaświadczenie o wyborze, a następnie wręczyła je Wójtowi Elektowi oraz Radnym składając tym samym gratulacje.

„Obejmując urząd Wójta Gminy Ostróda, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”

– tymi słowami w obecności Rady Gminy, sołtysów, kierowników referatów jednostek organizacyjnych gminy oraz zaproszonych gości  Bogusław Fijas złożył ślubowanie obejmując po raz trzeci urząd wójta.

W kolejnym punkcie obrad Radni złożyli przysięgę i tym samym ukonstytuowała się Rada Gminy Ostróda. Chwilę później odbyły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Do piastowania tych funkcji powołani zostali: Przewodniczący Rady Gminy Ostróda – Janusz Sadowski, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda – Barbara Stabińska, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda – Anna Lewandowska

Przypomnijmy, że mandaty radnych uzyskali według okręgów:

 1. Dawid Sadowski
 2. Leszek Muraszko
 3. Józef Wiśniewski
 4. Andrzej Bartnicki
 5. Witold Bojar
 6. Anna Lewandowska
 7. Barbara Stabińska
 8. Marek Szostek
 9. Łukasz Wolf
 10. Janusz Sadowski
 11. Dominik Serafin
 12. Tomasz Klimecki
 13. Jarosław Pawszyk
 14. Wioletta Czossek
 15. Łukasz Nowicki

Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *