GMINA OSTRÓDA: WYNIKI KONKURSÓW M.IN. NA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

  1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
  2. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim.
  3. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (karate, judo).
  4. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
  5. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
  6. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
  7. Prowadzenie Informacji Turystycznej.
  8. Organizacja oraz prowadzenie ( w sposób ciągły) jadłodajni, Organizacja i prowadzenie magazynu (odzieżowni), Organizacja i prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych.
  9. Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 16 ofert. Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:

Zadanie 1: Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert – 6
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 159.000,00zł

1. Gminny Klub Sportowy „MEWA” Smykowo – 80 pkt, kwota dofinansowania – 10.000,00zł

2. Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko – 86,17 pkt, kwota dofinansowania – 24.000,00zł

3. Ludowy Klub Sportowy Tyrowo – 94,50 pkt, kwota dofinansowania – 26.000,00zł

4. Gminny Ludowy Klub Sportowy Szeląg-Kormoran Zwierzewo – 92,66 pkt, kwota dofinansowania – 50.000,00zł

5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo – 71,17 pkt, kwota dofinansowania – 0,00 zł

6. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica – 95,40 pkt, kwota dofinansowania – 49.000,00zł

Zadanie 2: Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 25.000,00zł

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „OLA” Ostróda – 95,83 pkt
kwota dofinansowania – 25.000,00zł

Zadanie 3: Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (karate, judo).
Liczba złożonych ofert – 3
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 13.000,00zł (10.000,00zł – karate, 3.000,00zł – judo)

1. Stowarzyszenie „Gladius” – 96,83 pkt
kwota dofinansowania – 5.000,00zł

2. Ostródzki Klub Kyokushin Karate – 94,00 pkt
kwota dofinansowania – 5.000,00zł

3. UKS „Shizoku”- 92,67 pkt
kwota dofinansowania – 3.000,00zł

Zadanie 4: Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 7.000,00zł

1. Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie – 94,00 pkt
kwota dofinansowania – 7.000,00zł

Zadanie 5: Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 30.000,00zł

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” – 94,50 pkt

kwota dofinansowania – 30.000,00zł

Zadanie 6: Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 50.000,00zł

1. Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej – 89,83 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł

Zadanie 7: Prowadzenie Informacji Turystycznej.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 30.000,00zł

1. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna – 98,60 pkt
kwota dofinansowania – 30.000,00zł

Zadanie 8:
– Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) jadłodajni,
– Organizacja oraz prowadzenie magazynu (odzieżowni),
– Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 8.000,00zł

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie – 95,00 pkt
kwota dofinansowania – 8.000,00zł

Zadanie 9: Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych i sprzętu
rehabilitacyjnego.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł

1. Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE – 96,83 pkt
kwota dofinansowania – 10.000,00zł

Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *