GMINA OSTRÓDA: RUSZA BUDOWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ W ORNOWIE I GIERŁOŻY

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał dwie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w dwóch miejscowościach – Ornowie i Gierłoży.

  1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ornowo etap I wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Ornowo”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 5 015 981,31 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.

Zakres rzeczowy zadania:

– kanalizacja sanitarna tłoczna,
– kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
– przyłącza kanalizacji sanitarnej,
– przepompownia główna ścieków,
– przepompownie sieciowe ścieków,
– przepompownie przydomowe ścieków,
– sieć wodociągowa,
– rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody

2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Gierłoż etap I”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. w Iławie za łączną kwotę brutto 1 475 883,56 zł z terminem realizacji do 31.10.2019 roku.

Zakres rzeczowy zadania:
– sieć wodociągowa,
– przyłącza wodociągowe,
– kanalizacja sanitarna tłoczna,
– kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
– przyłącza kanalizacji sanitarnej,
– lokalna oczyszczalnia ścieków,
– przepompownie przydomowe ścieków.

Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *