EWA WIŚNIEWSKA NOWYM DYREKTOREM CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Dziś 1 czerwca na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie burmistrz Zbigniew Michalak powołał Ewę Wiśniewską.

Jak możemy przeczytać w Zarządzeniu Nr 117/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 1 czerwca 2020 roku:

(…) Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:
§1
Powołuje się Panią Ewę Wiśniewską na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie
na czas określony 7 lat, tj. od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2027 r.
§2
Powołanie poprzedzone zostało zawarciem umowy określającej warunki organizacyjno –
finansowe działalności Centrum Kultury w Ostródzie wraz z programem działania instytucji
kultury tj. Centrum Kultury w Ostródzie.
§ 3
Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Centrum Kultury w Ostródzie
na czas określony, o którym mowa w §1.
(…)

Ewa Wiśniewska ma wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej. W Iławskim Centrum Kultury pracowała przez 20 lat. Stanowisko dyrektora tej placówki pełniła w latach 2004-2007 oraz 2015-2019. Przez ostatnie kilka miesięcy była dyrektorem Pałacu Mortęgi. Pełniła także funkcję sekretarza Gminy i Miasta i z-cy burmistrza.

Tak uzasadnia wybór Ewy Wiśniewskiej na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie Burmistrz Miasta Ostróda:

Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada długoletnie doświadczenie w pracy samorządowej, w tym w działalności w obszarze kultury oraz w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów kulturalnych oraz inwestycyjnych z funduszy zewnętrznych. Przedstawiła interesującą, opartą na dobrej znajomości specyfiki działalności jednostek kulturalnych oraz realną do wdrożenia koncepcję funkcjonowania Centrum Kultury w Ostródzie.

Zdjęcie: Miasto Ostróda

 

 

Post Author: Marzena Matuszka

1 thought on “EWA WIŚNIEWSKA NOWYM DYREKTOREM CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

    jacek

    (2 czerwca 2020 - 14:18)

    Szkoda kultury w Ostródzie. Szykujcie się na diabła w owczej skórze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *