DZIŚ O GODZ. 17:00 ZAWYJĄ SYRENY. UPAMIĘTNIĄ 77 ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W niedzielę 1 sierpnia br. o godzinie 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe w wielu miejscach województwa warmińsko-mazurskiego i całego kraju celem upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jednocześnie, w tym dniu odbędzie się trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie zawiera informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia. Decyzję o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *