DZIEŃ OTWARTY W OSTRÓDZKIM EKONOMIKU

W Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi 14 maja młodzież gimnazjalna i klas ósmych szkół podstawowych miała możliwość potwierdzenia swoich planów zawodowych. Była to okazja do dokonania wyboru szkoły i kierunku dalszego kształcenia zawodowego.

Program Dnia Otwartego przygotowany przez nauczycieli oraz uczniów umożliwił odwiedzającym zapoznanie się ze specyfiką konkretnych kierunków kształcenia przedstawionych w ofercie szkoły. Zaprezentowano zawody: hotelarz, handlowiec, ekonomista, informatyk, analityk, spedytor, cukiernik i kucharz oraz kierunek żywienia i usług gastronomicznych, organizacji turystyki, technik żeglugi śródlądowej i technik budowy jednostek pływających. Punkt informacyjny miała również klasa liceum ogólnokształcącego: policyjna i wojskowa.

Młodzież zwiedzała internat i zapoznała się z ofertą zajęć pozalekcyjnych. Chętni do podjęcia nauki w Ekonomiku mogli dokonać elektronicznej rejestracji na wybrany kierunek kształcenia.
Szkoła serdecznie zaprasza do ZSZ im. S. Petőfi – do zobaczenia we wrześniu !!!

Tekst: Maja Kurdziel, Agnieszka Kołodziejska, Foto: Maja Kurdziel

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *