DYŻURY APTEK W OSTRÓDZIE I MORĄGU W 2019 ROKU

Rada Powiatu w Ostródzie uchwaliła dyżury aptek na cały 2019 rok i początek 2020 roku. Ponizej w linku przedstawiamy rozpiskę poszczególnych aptek.

DYŻURY APTEK W OSTRÓDZIE I W MORĄGU W 2019 ROKU

Z dodatkowych informacji: dyżury całodobowe w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy apteki pełnią w systemie jednodniowym, rotacyjnym zgodnie z harmonogramem.

1. Apteki mogą zamienić się dyżurami.

2. Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur, zawierająca adres i numer telefonu, musi zastać podana do wiadomości publicznej przez umieszczenie na drzwiach wszystkich aptek.

3. Apteki działające poza Ostródą i Morągiem, nie pełniące dyżurów mają obowiązek wywiesić informację o najbliższej aptece dyżurującej w danym dniu z podaniem dokładnego adresu oraz numeru telefonu.

4. W przypadku likwidacji bądź zawieszenia działalności którejkolwiek z aptek działających na terenie Powiatu Ostródzkiego zawartych w załączniku Nr 2 uchwały, pełniących dyżury w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy ustala się zastępstwa aptek w systemie rotacyjnym stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego dostosowany jest do potrzeb ludności i zapewnia dostępność ich świadczeń również w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Z uwagi na rozległy teren powiatu zasadnym było wyznaczyć dyżury aptek ogólnodostępnych w dwóch miejscowościach tj. w Ostródzie i Morągu.

Post Author: Łukasz Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *