DWIE ORGANIZACJE Z POWIATU OTRZYMAJĄ ŚRODKI Z WOJEWÓDZTWA NA PROFILAKTYKĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę nr 11/143/19/VI w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Komisja rozpatrzyła łącznie 48 ofert, z których 30 zostało wybranych do realizacji. Łączna kwota dotacji celowych przeznaczona na dofinansowanie zadania publicznego wynosi 120 tys. zł.

Z naszego powiatu dofinansowanie otrzymają dwie organizacje na w sumie cztery programy:

  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

„Z sercem dla serca” – 1800 zł

„Edukacja i promocja zdrowia psychicznego w województwie warmińsko-mazurskim” – 1500 zł

„Czas na zdrowie” – 1950 zł

  • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu

„Aktywny senior to pogodny i zdrowy senior” – 4200 zł

WWiM

 

Post Author: Łukasz Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *