DAWID OLSZEWSKI – KANDYDAT Z EKONOMIKA DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

13 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Ostródzie odbyło się spotkanie w sprawie wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

W spotkaniu, które poprowadziła p. Joanna Glezman z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, uczestniczyli przedstawiciele szkół średnich z terenu powiatu ostródzkiego. Prowadząca wyjaśniła zasady wyborów do Sejmiku oraz zaprezentowała główne cele działania, do których należy m. im. zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania Województwa, w tym w realizację i monitorowanie polityki rozwoju regionu w zakresie działań na rzecz młodzieży, zwiększenie aktywnego i twórczego udziału młodych mieszkańców regionu w życiu lokalnym i regionalnym, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, dążenie do poprawy sytuacji młodzieży w miejscu ich zamieszkania, czy kreowanie środowisk młodych liderów w regionie.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie ciałem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym dla głównie organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, złożonym z przedstawicieli młodzieży reprezentujących różne części województwa warmińsko-mazurskiego. Będzie stanowił forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także integracji środowisk młodzieżowych. Pozwoli także młodzieży realnie uczestniczyć w życiu społecznym regionalnej wspólnoty, zgłaszać swoje pomysły oraz  realizować inicjatywy na rzecz młodzieży.

Kandydatem do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z ZSZ im. S. Petöfi  jest uczeń klasy III PLPW Dawid Olszewski,  który jest w trakcie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

Życzymy powodzenia!

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *