CZAS NA ŻOŁNIERSKIE ŚLUBOWANIE

Są blisko swoich społeczności. Gotowi na każde wezwanie. Zakładają mundur, na którym mają hasło „zawsze gotowi, zawsze blisko” i ruszają na pomoc.
Grono terytorialsów – czyli żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej – powiększy się o kolejnych 57 osób. Przez 16 dni szkolą się w 43 Batalionie Lekkiej Piechoty w Braniewie. Już w najbliższą sobotę, 7 sierpnia złożą uroczystą przysięgę. Przed nimi minimum trzy lata służby, którą odbędą w batalionach w Braniewie, Giżycku, Morągu i Olsztynie. Po przysiędze wojskowej stan osobowy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wynosić będzie 2870 żołnierzy.

Wśród przysięgających są osoby młode, głównie uczniowie i studenci, którzy wakacyjny czas wykorzystali na to, aby wstąpić do WOT, odbyć szkolenie podstawowe i rozpocząć wojskową przygodę, ale i wypełnić żołnierski obowiązek. To ludzie o różnych zawodach, zainteresowaniach i pasjach. Znaleźli się m.in. instruktorzy sztuk walki, programiści, laureaci stypendium Prezesa Rady Ministrów, olimpiad, nauczyciele, ratownicy medyczni oraz pasjonaci historii. Każdy „w cywilu” robi coś innego, ale wszystkich łączy jedno – chęć służby Ojczyźnie i lokalnej społeczności.

Składający przysięgę to mieszkańcy powiatów: elbląskiego, bartoszyckiego, ostródzkiego, kętrzyńskiego, braniewskiego, olsztyńskiego, lidzbarskiego i giżyckiego.
Wszyscy żołnierze – co ma istotne znaczenie – to ochotnicy. Ukończona „szesnastka” to tylko początek. Przed nimi miesiące intensywnych szkoleń, w czasie których nauczą się podstaw walki i przetrwania na polu walki, wyszkolą się w swoich specjalnościach, aby na koniec przejść zgranie taktyczne i certyfikowanie na poziomie plutonu i kompanii.

Paulina Kucińska

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *