CENA DAWNEGO GS-u W KAJKOWIE WZROSŁA! OGŁOSZONO NOWY PRZETARG!

Niedawno pisaliśmy o ogłoszonym przetargu na lokal po dawnym sklepie GS w Kajkowie. Został on anulowany i ogłoszono nowy, ale cena wzrosła.

O poprzednim przetargu pisaliśmy tutaj: DAWNY SKLEP GS-u W KAJKOWIE BĘDZIE WYSTAWIONY NA SPRZEDAŻ!

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ostródzie ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Jeziorna 1 ( Kajkowo ), na którą składają się:
– Wyodrębniony lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 137,99m2 w budynku handlowo-usługowym zabudowanym na działce nr 9/2 wraz z przynależnym do lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej – działce gruntu nr 9/2 oraz elementach wspólnych budynku wynoszącym 56/100 części. Lokal składa się z sali sprzedaży, dwóch łazienek, WC i dwóch magazynów. Do lokalu przynależą trzy piwnice o łącznej powierzchni 52,26m2. Nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej EL1O/00035186/4.
– Graniczące z działką nr 9/2 niezabudowane działki nr 9/1 o pow.271m2, 9/4 o pow.291m2, 9/7 o pow.129m2 wpisane do księgi wieczystej nr EL1O/00006467/6.
Cena wyjściowa 400 000,00zł + Vat
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00zł słownie ( dziesięć tysięcy złotych ) na konto Spółdzielni nr BGŻ 10 2030 0045 1110 0000 0045 4370 do dnia 03.03.21r.
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym GS „SCh” w Ostródzie. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie , nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu. W przypadku uchylenia się zawarcia umowy przez osobę wygrywającą przetarg zaliczka pobrana tytułem wadium nie będzie podlegała zwrotowi.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul.Piastowska 2/83 Ostróda , dnia 04.03.21r. o godz.13:00
W przypadku nie dojścia do przetargu w podanym terminie, wyznacza się kolejny przetarg na dzień 04.03.21r. o godz.14:00
GS „SCh” zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni osobiście , e-mail : sekretariat@gs.ostroda.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 694 357 874 lub 516 006 675

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *