AGNIESZKA KRUPA ODWOŁANA ZE STANOWISKA ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA

Dziś 13 stycznia Agnieszka Krupa została odwołana ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Ostróda. Stało się to na mocy zarządzenia Burmistrza Zbigniewa Michalaka z dnia 12 stycznia. 

Agnieszka Krupa swoje stanowisko piastowała od 2018 roku.

Tym samym zastępcą pierwszym i jedynym zostaje Piotr Kowal powołany na to stanowisko 1 grudnia 2021 roku. O czym pisaliśmy tutaj:

PIOTR KOWAL POWOŁANY NA STANOWISKO PIERWSZEGO ZASTĘPCY BURMISTRZA OSTRÓDY

Poniżej fragment treści zarządzenia Burmistrza Zbigniewa Michalaka:

Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Panią Agnieszkę Krupa ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Ostróda
z dniem 13 stycznia 2022 r.
§ 2
1. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.
2. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę wynoszącym 3 miesiące, pracownik zwolniony
jest z obowiązku świadczenia pracy i ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej
przed odwołaniem.
3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę ustanie z dniem 30 kwietnia 2022 r.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *